Forum för kyrkans fostran 9-11.1.2024

Forum för kyrkans fostran och Forum för kyrkans småbarnspedagogik ordnas nästa gång tillsammans med Kirkon kasvatuksen päivät som denna gång blir ett tvåspråkigt evenemang. Dagarna ordnas i Jyväskylä 9-11.1.2024 i evenemangscentret Paviljonki.

Om dagarna – Hoppets stig

På “hoppets stig” – Varje barn och ung har sin egen livsstig från barn till vuxen. Den är personlig och individuell. Det är viktigt att människan känner sig meningsfull i alla faser i livet. Stigen är ett gemensamt verktyg för församlingen för att gestalta och utveckla församlingens verksamhet. Det är också ett verktyg med vilken man kan granska nuvarande verksamhetsformer och hur församlingen vandrar vid barnets och den ungas sida ändå från den stund hen är väntad tills hen blir vuxen. Stigen innebär också samarbete och nätverkande lokalt, områdesvis och nationellt. Temat för dagarna är “Hoppets stig” och vi närmar oss temat ur fem olika perspektiv: “Barns och ungas delaktighet och påverkningsmöjligheter i kyrkan och samhället”, “Hoppets glasögon”, “Öppna dörrar för alla”, “Så att ingen blir ensam” och “En bättre morgondag”.

Tvåspråkigt

Dagarna har från början planerats som ett tvåspråkigt evenemang där hela det kyrkliga fältet får samlas kring gemensamma frågor om kyrkans fostran. Det kommer att finnas både tvåspråkiga och specifikt svenskspråkiga programpunkter. Det finns möjlighet för oss svenskspråkiga att samlas och samtala, men också att mingla och få ny inspiration utanför vår svenskspråkiga bubbla. 

Program

Program Uppdateras med jämna mellanrum. OBS! I programmet ingår en workshop om artificiell intelligens, till den måste du anmäla dig i förväg via länken i programmet. Till de andra programmen behöver du inte anmäla dig på förhand.

Nedan finns listat de svensk- och tvåspråkiga programmen under dagarna. Förutom det som finns listat kommer det att finnas ett eget svenskt “rum”, vi ordnar en träff för oss svenskspråkiga och två av programledarna är svenskspråkiga. Ifall du vill vara med i en WhatsApp-grupp för de svenskspråkiga deltagarna kan du skicka ett meddelande åt Helena Salenius, Mirva Sandén eller Rebecka Stråhlman så lägger vi till dig.

Svensk- och tvåspråkiga program

Tisdag 9.1.2024

13-14 Inledande mässa – medverkande bl.a. Helena Salenius (tvåspråkig)
14.30-15.30 Öppningssamling (tvåspråkig)
16-17 Ett mångkulturellt Finland från norr till söder (tvåspråkigt)
18-19 Workshop: Glädjekalas, 3-5-åringar på Stigen – Mirva Sandén m.fl. (tvåspråkigt)
18-19 Workshop: Dialog – en väg till en bättre morgondag – Maria Sten (svenskspråkig)
19.30-20.30 Kvällsprogram: Tystnadens flöde – Mirva Sandén m.fl. (tvåspråkig)
(19.30-21.30 Kvällsprogram: Filmen “Johannes ei kulje Jämsän kautta”, textad på engelska.)

Onsdag 10.1.2024

9-10 Workshop: Städa, spela eller öva till prov? Hur behandla stress med unga – Pelituki (svenskspråkig)
9-10 Workshop: Utforska dina unika gåvor – Step (svenskspråkig)
10.30-11.30 Kanal: Hur stärka barns, familjers och ungas reciliens? – Barnavårdsföreningen, Mieli, m.fl. (svenskspråkig)
13-14 Workshop: Främjande av ungdomars psykiska hälsa och styrkan i att bemöta och lyssna på unga – Mieli (svenskspråkig)
13-14 Workshop: Pilgrimsvandring för barn oberoende av tid och plats – Maria Björkgren-Vikström m.fl. (svenskspråkig)
(14.30-15.30 Kanal: Makt och ungas delaktighet; ungas bilder av att påverka – Lasten ja nuorten keskus, Changemaker, KCSA m.fl. Förverkligas på engelska.)
14.30-15.30 Kanal: Kyrkan; världens bästa med starkaste dragningskraft? – Diak, KCSA (tvåspråkig)
14.30-15.30 Workshop: Artificiell intelligens – Stiven Naatus (tvåspråkig) OBS! Kräver förhandsanmälan! Kolla dokumentet med hela programmet.
(14.30-15.30 Kanal: Glasögon för att förebygga utanförskap – Kyrkostyrelsen, Lasten ja nuorten keskus. Svenskan är beaktad.)
(16-17 Digiålderns miljöutmaningar; grönare ungdomsarbete med hjälp av teknologi – Verke. Innehållet i huvudsak på finska, men det viktigaste finns också på svenska.)
16-17 Betydelsen av efterarbete vid mobbning – Folkhälsan (svenskspråkigt)
17.20-18.20 Stillhetens yoga – Maria Repo-Rostedt
20-22 Kvällsfest med gospelhits. Medverkande: Elna Romberg, Jukka Leppilampi m.fl. (tvåspråkigt)

Dessutom ordnas i närheten av materialtorget ett “kyrkotorg” där olika metoder och material presenteras kort på scen (max 30 min). Tvåspråkigt och svenskspråkiga programinslag är då:
10-10.30 Avtalsklinik (tvåspråkig)
14-14.30 Utbildningsinspiration för yrken i kyrkan (svenskspråkig)
15.30-16 Hjälp för småhjälp (tvåspråkig)

Under onsdagen kommer det också ordnas möjlighet för alla svenskspråkiga att äta lunch tillsammans. Mera info om detta senare.

Torsdag 11.1.2024

9.30-10.30 Föreläsning: Hoppet håller och bär – Maaret Kallio (tvåspråkig)
11-12 KyrkoHarri Henttinens resursföreläsning (tvåspråkig)
12.30-13.30 Stigen-mässa – medverkande bl.a. Rebecka Stråhlman och deltagare från dagarna; kanske också du! (tvåspråkig)

Information

Deltagarpasset kostar 175€/person då anmälan görs senast 15.10.2023. Efter det kostar deltagarpasset 195€/person för anmälan gjord senast 31.12.2023. För studerande och pensionärer kostar deltagarpasset 50€/person. Logi och måltider ingår inte i deltagarpasset, utan var och en ordnar boende själv. 

Anmälningslänk.

Boka boende på hotell som det gjorts samarbete med. Hotellalternativ.

Det kommer att finnas ett stort utställar- och materialtorg. Boka plats till materialutställningen 2024.

Följ med den finska webbplatsen Kasvatuksen päivät

Arrangörer: Kyrkostyrelsen, KCSA, Step, Lasten ja nuorten keskus ry, Finska missionssällskapet och Lappo stift.

Mer information:
Rebecka Stråhlman, rebecka.strahlman@evl.fi
Mirva Sandén, mirva.sanden@evl.fi
Helena Salenius, helena.salenius@evl.fi
Stefan Myrskog, stefan.myrskog@evl.fi
Sabina Forsbacka, sabina.forsbacka@step.fi

Sirpa Syrjä, sirpa.syrja@evl.fi (huvudansvar)
Minna Oksanen, minna.oksanen@evl.fi (anmälan och material)

Tillbaka till toppen