Forum för fostran 1.10 2024

Forum för fostran ordnas den 1.10 2024 kl. 10-14 via Teams. Anmälningen är nu öppen.

Det blir både aktualiteter och rådplägning!

På programmet bl.a.
– Information om Nordisk konfirmandledarkonferens (16-17.9 2025) och Forum för fostran (8.9 2025) i Åbo.
– Stigen: Ett stort under, konfirmandtiden.
– Kontakt efter konfirmationen- försöket och dokumentet presenteras.

Ta gärna kontakt med önskemål och frågor! stefan.myrskog@evl.fi, helena.salenius@evl.fi


Tillbaka till toppen