Hyppää sisältöön

Parrelationens klossar

Parrelationens klossar är ett verktyg för dem som i sitt arbete möter par och föräldrar.  Klossarna passar också bra som diskussionsunderlag för smågruppsarbete. Grundidén med parrelationens klossar är att man på ett konkret och lättfattligt sätt kan synliggöra olika delområden t.ex. tillit, känslor, sexualitet, handlingar och ord. Klossarna är nio till antalet och de byggs upp till ett litet hus.

Genom det här verktyget kan man stöda människor att kommunicera kring sina par- och familjerelationer. Diakoner, präster och ungdomsarbetsledare kan ha stor nytta av verktyget i sitt arbete.

Redigerad