Hyppää sisältöön

Barnkonsekvensanalys

Kyrkomötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fattade i maj 2014 ett beslut att ta in en bestämmelse om barnkonsekvensanalys i kyrkoordningen. Syftet är att bidra till att barnets välmående förbättras på alla områden i kyrkan och samhället.

Fyra barn håller varandras händer , en halcirkel bildad ovanför

Den nationella barnstrategin i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkan ansluter till den nationella barnstrategin och beaktar den i verksamheten. På det sättet stöder kyrkan det arbetet som redan utförsför att främja barnens rättigheter. Strategin omfattar alla barn under 18 år. Genom att genomföra barnstrategin Alla är viktiga, den nationella barnstrategin i Evangelisk-lutherska kyrkan, bygger vi en kyrka som är barn- och familjevänlig. Där alla barn och unga får den trygghet och hjälp de behöver och möjlighet att själv vara aktörer. 

Barnkonsekvensanalysen är en del av genomförandet av barnstrategin och kyrkans egen strategi Öppna dörrar- Strategi för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till 2026.

Dokumentet Alla är viktiga, den nationella barnstrategin i kyrkan.

Det finns också en broschyr ."Den nationella barnstrategin i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland"

 

Grunderna för barnkonsekvensanalys grundar sig på såväl I FN: s konvention om barnets rättigheter som i kyrkans egen självförståelse. Beslutet trädde i kraft 1.1.2015.

Varför?

Att försvara de mänskliga rättigheterna och människovärdet vilar på kristen grund. Särskilt viktigt är det att se till barns och ungas rättigheter och välbefinnande, eftersom de inte har samma möjligheter att påverka som vuxna.

Barnkonsekvensanalysen (BKA) ger ett verktyg som underlättar arbetet. När man på förhand uppskattar vilka följder besluten har fullgörs kyrkans grundläggande uppgift bättre även i förvaltningen. Det främjar barns och ungas delaktighet och stärker kyrkan som gemenskap.

Vem?

Barnkonsekvensanalysen ingår i det dagliga beslutsfattandet, liksom analysen av konsekvenser för miljön och ekonomin. Analysen ska utföras av den som bereder beslutet. I praktiken kan många olika parter delta. Det väsentliga är att BKA ska vara gjord innan de slutliga besluten fattas. Ansvaret för besluten ligger alltid hos de vuxna. När barn och unga får möjlighet att påverka i frågor som gäller dem själva stärks deras livsfärdigheter. Vuxna ska därför se till att också barn och unga får delta i beslutsfattandet. Det stärker demokratin i kyrkan.

Hur?

Innan beslutet fattas ska eventuella konsekvenser för barn och unga förutses och bedömas. Det finns olika metoder man kan ta hjälp av. Det centrala är att skaffa information om sådant som är viktigt för barns och ungas välbefinnande. Information får man bland annat ur statistik och av dem som känner barnens och de ungas liv väl. Det lönar sig också att fråga barnen och de unga själva. Att samla information ökar interaktionen och kontakten mellan de anställda, de förtroendevalda och församlingsmedlemmarna.

Bilagor

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Småbarnspedagogik

johtava asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kyrkans verksamhet

Redigerad