Alla nyheter

18.3.2022

Biskoparna: Ukrainarnas bedrövelse är vår

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har under veckan varit samlade till överläggningar i Kuopio stift. På måndag hölls ett extra biskopsmöte där de beviljade ett understöd till Ukraina. Det fortgående kriget i Ukraina har berört biskoparna och i ett inlägg delar de sina erfarenheter och sin bön från veckan.

Biskoparnas inlägg i sin helhet:

Biskoparna: Ukrainarnas bedrövelse är vår
Inlägg och bön av biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Vi har varit samlade och med bestörtning följt med situationen i Ukraina. På måndag beslöt vi vid ett extra biskopsmöte om understöd till vår systerkyrka i Ukraina.

Vi har bett tillsammans för ukrainarna. Vi upprepar vårt tidigare ställningstagande: Rysslands angrepp måste upphöra och anfallet varken kan eller får motiveras med religion.

Ukrainarnas lidande berör oss alla. Kriget i Ukraina krossade drömmen om bestående fred i Europa. Besvikelsen och sorgen sträcker sig över gränser och når över hela världen.

Vad kan vi göra? Otaliga finländare, medlemmar i kyrkan och de som inte hör till kyrkan, har tagit kontakt med oss biskopar. De berättar om en ovanligt stor smärta och empati som finländandarna känner för ukrainarna.

Mitt i all rådvillhet är det ändå möjligt att agera och lindra människors nöd. Bäst hjälper vi de som lider av kriget genom att skänka pengar till de biståndsorganisationer som verkar i området.

Församlingarna runt om i Finland är beredda att ta emot flyktingar från Ukraina. Samarbetet med organisationer, kommuner, Ortodoxa kyrkan i Finland och andra aktörer är väletablerat.

Bönen stärker det godas kraft. Vi vandrar med ukrainarna i bön om fred för alla som lider av krigets ondska.

Vi ber alla kristna och människor med god vilja att minnas Ukraina i sina böner. Representanter för andra kyrkor och religioner ber vid vår sida. Bönen tränger igenom det onda, kärleken tränger genom hatet och hoppet genom förtvivlan. Vår kyrka har sammanställt bönematerial som sätter ord på våra böner i nödens stund: Fredsböner

Under den gångna veckan har vi kommit ihåg ukrainarna med följande bön:

Heliga Treeniga Gud,
Stärk vårt hopp, då vi känner ängslan över det krig som rasar i vår närhet.
Bevara Ukrainas folk.
Bespara människor från krigets lidande,
trösta de familjer som hemsöks av kriget.
Var med alla dem,
som hamnat mitt i kriget eller flyr det.
Bevara framför allt barn och unga,
vars tro på framtiden nu prövas och vacklar.
Hjälp oss att hitta en väg till fred och försoning.

Vår befriare Jesus Kristus,
ge våra oroliga hjärtan frid.
Världsvindarna för med sig rädsla och otrygghet, oro och ångest.
Därför ber vi Dig – överge oss inte.
Ge vårt inre frid,
ge vår värld fred.
Ge oss nåden
att låta trons, hoppets och kärlekens frukter växa
till din och våra medmänniskors glädje.
Gör oss till redskap för din fred.

Detta ber vi om i vår Herre Jesu Kristi namn.

Amen.

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Biskoparna samlades 14-18.3.2022 i Kuopio stift. Värd för samlingen var biskop Jari Jolkkonen.
Mera information: biskopens specialmedarbetare Simo Parni, tf 044 705 0603, simo.parni@evl.fi

Tillbaka till toppen