Åskådningsfostran och musik

Orgeln är ett mäktigt instrument

Orgeln är ett instrument som finns i nästan alla kyrkor i Finland. Det beror delvis på att det är ett instrument som kan ackompanjera hundratals, till och med tusentals människors sång med bara ett instrument.

Orgeln har funnits i cirka 2000 år, men den fick sin nuvarande form för cirka 800 år sedan. Orgeln är det största och mest kraftfulla av de akustiska instrumenten. De lämpar sig därför väl för stora rum där ljudet måste kunna höras av alla närvarande.

Orgeln spelas med klaviaturer. Vanligtvis finns det klaviaturer för både händer och fötter. Beroende på orgelns storlek kan det finnas från en till tio klaviaturer.

Orgelns ljud produceras i visselpipor. Numera är orglar oftast utrustade med en blåsmaskin som blåser in luft i piporna, varifrån luften blåses in i visselpiporna när tangenterna trycks ned. Piporna är antingen av trä eller metall. En rad identiska visselpipor bildar ett ljudlager.

Ljudlagren är som olika instrument i en orkester, som låter olika beroende på bland annat vad de är gjorda av och vilken form de har. På sätt och vis är orgeln som en stor orkester, och organisten är både en som spelar i orkestern och orkesterns ledare.

Kanske du vill bygga en leksaksorgel? Här finns inspiration till det.

Text: Teija Tuukkanen, sakkunnig i musik, Kyrkostyrelsen

Lyssna på orgelmusik

Bach spelas på Nordsjö kyrkas orgel.
En orgelimprovisation.

Arbete med ljudlandskap

Barnet är en multisensorisk aktör. Ljudlandskapsarbete främjar barns lika rätt att utveckla sitt estetiska och konstnärliga tänkande. Vilka ljud kan man höra på en fest? Vilka ljud hjälper dig att lugna ner dig och att tänka? Barnen lär sig också att själva producera och spela in ljud. Ljud kan också samlas in och fångas i den lokala miljön.

Arbete med ljudlandskap inspirerar till utveckling av kreativ pedagogik kring ljudlandskap. Ljud förstärker erfarenhetsbaserad kunskap och främjar delandet av upplevelser och minnen.

Ljudlandskap kan användas för att bygga upp samberättande och sagotering. Du kan kombinera många konstpedagogiska metoder med hjälp av ljudlandskap. Man kan också bygga upp särskilda miljöer för att skapa och lyssna på ljud. Ljudlandskapen speglar bland annat glädjen i mötet med barn, orgelimprovisationer, en resa till kyrkan genom stads- och landsbygdsmiljöer, ekon från kyrkogården och en ljudkomposition.

Tillbaka till toppen