Pilgrimsvandring som åskådningsfostran

En pilgrimsvandring – på upptäcktsfärd i tystnaden är ett pilgrimsmaterial för småbarnspedagoger.

Tanken med materialet är att uppmuntra barn och vuxna att tillsammans förundras över naturen och nyfiket närma sig det heliga. I närmiljön kan det genomföras med att bygga tystnadsstigar med hjälp av olika uppgifter.

På upptäcktsfärd i tystnaden

Ladda ner materialet från Pilgrimscentrets webbplats.

Pilgrimscentrets materialbank

Åskådningsfostran har beaktats i materialet

Med hjälp av olika metoder främjar man tolerans och pluralism och att jämlikheten mellan olika åskådningar garanteras. Principerna för åskådningsfostran har beaktats i materialet, utgångspunkten i materialet är att främja tolerans och mångfald samt att trygga jämlikheten mellan olika åskådningar. Syftet är att stärka den holistiska uppfattningen av mänsklighet, i vilken fysiska, psykiska och sociala faktorer förenas med en vidsynt andlig dimension som väsentlig beståndsdel.

Materialet har bearbetats för att användas inom småbarnspedagogiken inom kyrkan, kommunen och i familjerna. Syftet är att stärka en vidsynt andlighet och ge alternativ till att skapa platser för lugn och stillhet i vardagen.

Metoder från konstfostran har utnyttjats i materialet. Både helighet och konst är upplevelsekategorier som det kan vara svårt att beskriva med ord. Ett barn känner och upplever genom sin kropp. Kroppsliga övningar, metoder från konstfostran och vistelse i naturen kan ge nycklar som hjälper oss att stanna upp inför det heliga.

Pilgrimsvandring och pilgrimssagor med djurkort

Märker du något nytt när du upptäcker och undersöker din omgivning och närmiljö? Vilka viktiga ljud kan man höra om man spetsar sina öron som en åsna? Eller är tyst som en mus?  Kan du gå långsamt som en snigel?

Pilgrimsvandring med  olika djurkort

Den här pilgrimsvandringen, som är tänkt för de yngsta, innehåller 7 olika djurkort. På ena sidan av kortet finns en bild på ett djur och på andra sidan hittar du små uppgifter och dikter. Varje djur har ett eget nyckelord genom vilket du kan bekanta dig med viktiga teman för pilgrimsvandringen.

En pilgrimsvandring behöver inte alltid betyda att man ska gå någonstans långt bort. Ibland kan man göra en pilgrimsvandring i egen omgivning (t.ex. på egen gård eller inne på ett rum) genom att lugna ner sig eller gå fritt runt. En bekant omgivning, trygga rutiner och en egen grupp, som tar hand om varandra, kan vara en del av den vardagliga pilgrimsvandringen.

Man behöver inte använda alla djurkort på en gång utan de kan också användas enskilt.

Djurkort för pilgrimsvandring

Ladda ner Djurkort för pilgrimsvandring

Det finns också sagor att läsa eller berätta. Välj det djur ni vill läsa om.  

Materialet har gjorts av småbarnspedagoger i Åbo och Sankt Karins kyrkliga samfällighet. Materialet är anpassat för småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och andra intresserade.

Djursagor för pilgrimsfärden

Ladda ner Pilgrimsfärdssagorna
Tillbaka till toppen