När du reser

Ska du flytta utomlands? Eller åka i väg på en semesterresa? Planerar du bröllop i söderns värme? Kyrkans utlandsarbete är ditt stödnätverk i världen, i glädjeämnen och vid kriser.

Kvinna med ryggsäck och flygbiljett i handen.

När du reser eller gör världens metropoler till ditt hem, kom och säg hej, ta dig en stilla stund – eller sväng bara annars in via en bekant hemkyrka.

Det är inte omöjligt att det finns en finländsk församling nära ditt nya hem. Vi arbetar i 37 länder. Hitta den församling som ligger närmast dig. Verksamheten omfattar gudstjänster, familjefester (dop, konfirmation, vigsel, begravning) och andligt stöd i livets kriser. På de här sidorna hittar du information och tips om att flytta och bo utomlands och om hur kyrkan är med på din resa.

Här finns de finländska utlandsförsamlingarna

Församlingar utomlands

Vid livets stora vändpunkter

Familjefester utomlands

När krisen drabbar

Kriser utomlands

Ditt medlemskap i kyrkan bevaras – du betalar ingen skatt

När du lämnar Finland för mer än ett år räknas du som frånvarande medborgare och betalar ingen kyrkoskatt i Finland.

Ifall du vill stöda verksamheten i den finska utlandsförsamlingen på din ort, kan du göra det genom att ge kollekt. Utlandsförsamlingarna har också få avlönade arbetstagare, vilket betyder att församlingsmedlemmarna själva håller i gång mycket av verksamheten.

När du kommer tillbaka till Finland fortsätter ditt medlemskap i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som tidigare.

Tillbaka till toppen