Församlingar utomlands

Finlands evangelisk-lutherska kyrka är verksam i 37 olika länder. Verksamheten omfattar bland annat gudstjänster, familjehögtider och andligt stöd för finländare som bor eller reser utomlands.

Du är alltid välkommen till kyrkan för att stilla dig en stund. Om du vill prata med någon är det också möjligt. Ifall du skulle råka ut för en kris eller olycka ute i världen behöver du inte klara den ensam. Förutom ett nätverk av vänner och släktingar kan du vända dig till dem som jobbar i kyrkan.

På kartan hittar du alla verksamhetspunkter för arbete bland utlandsfinländare. Tilläggsinformationen är på finska.

Blå hus: här verkar finländska präster. Vid en del punkter bor en finländsk präst året runt. Under vintersäsongen arbetar turistpräster och -kantorer deltid i Spanien, Gran Canaria, Teneriffa, Cypern, Turkiet och Grekland.

Dessutom arbetar kyrkans samarbetspartner med finländare som bor och reser utomlands:

Ankare: Finlands Sjömanskyrka har verksamhetsställen i London, Hamburg, Bryssel, Rotterdam och Aten. I Polen och Irland har Sjömanskyrkan resepräster som turas om att besöka vissa orter.

Lila kors: Här jobbar anställda i kyrkans missionsorganisationer. De kan också träffa resenärer vid sidan av sitt vanliga arbete.

Gula kors markerar församlingar i Sverige som har verksamhet på finska.

Du kan gå i julkyrkan också under palmerna. För dig som reser bort till värmen under vinterhalvåret finns präster stationerade vid många populära turistmål. Församlingarna på solkusten är till exempel livliga centrum för den finska gemenskapen.

Vid de här destinationerna hittar du en finländsk församling som verkar året runt eller säsongsvis:

Orten får besök av en resande präst några gånger per år.

Suomen Merimieskirkko Brysselissä.
Den finska gemenskapen är en hemtrevlig rastplats på resan, en bit av Finland i ett främmande land. Fotot är från Sjömanskyrkan i Bryssel, där man kan läsa finska tidningar, besöka café eller biblioteket, bada bastu och delta i fritidsaktiviteter.

Med dig på färden

London, Hamburg, Bryssel, Rotterdam, Aten

Finlands Sjömanskyrka

Mötesplatser för utlandsfinländare

Ett gäng glada människor på en segelbåt.
Den finska församlingen på solkusten i Andalusien i Spanien är en levande gemenskap där du är välkommen. Foto: Jarmo Karjalainen.

När du reser runt i världen eller bosätter dig i ett nytt land, kom och titta in till den finländska församlingen! För många människor är församlingen en viktig mötesplats för att utbyta nyheter, få kamratstöd och bygga upp kontaktnät för att leva utomlands som finländare.

De finländska utlandsförsamlingarna är ofta levande centrum, där det vid sidan av gudstjänsterna ordnas fester och evenemang. I kyrkan hittar du nätverk som stöder dig i olika situationer i livet. Du kan också vara med och bygga din egen församling och bidra med det som du kan.

Här är några exempel på verksamhet som utlandsförsamlingarna ofta ordnar:

  • För barn: musiklekskolor, söndagsskolor
  • För unga: ungdomsläger, konfirmandläger
  • Det andliga livet: gudstjänster, Bibel- och bönegrupper, klubbar, temaseminarier
  • Familjefester: dop, konfirmation, bröllop
  • Stöd till medmänniskor i olika livssituationer: själavård, väntjänst, grannhjälp, krisarbete
  • Musik: körer, sångkvällar, musikevenemang, De vackraste julsångerna
  • Ett bibliotek där du kan låna finsk- och svenskspråkiga böcker

Fira familjens högtider utomlands

Dop, konfirmation, vigsel, begravning

Familjefester utomlands

Hjälp oss bygga gemenskapen

Du kan bidra med din tid, erfarenhet och kunskap på det sätt som passar dig. Kanske skulle du bli bra som beslutsfattare i församlingen? Eller skulle du tycka om att leda till exempel en litteraturcirkel? Vill du hjälpa andra människor i området med deras vardagsproblem?

Du behöver inte ta på dig ett långsiktigt uppdrag. Kanske har du just den tid som behövs för att komma med och baka bullar till en bakförsäljning?

Ditt stöd kan också vara ekonomiskt. De flesta finländska utlandsförsamlingar sköter sin ekonomi i huvudsak självständigt. Utomlands har kyrkor inte beskattningsrätt, förutom i de nordiska länderna och Tyskland. Din kollekt eller gåva bidrar till att hålla i gång verksamheten och kommer till konkret nytta i det område där du bor.

Tillbaka till toppen