Hyppää sisältöön

Vänförsamlingar

 

Grundläggande information om vänförsamlingsverksamheten finns på evl.fi/vanforsamlingarÖppna länk i ny flik

 

Stöd och anvisningar till församlingarna

Att skapa ett nytt avtal eller uppdatera ett gammalt

När nya vänförsamlingsavtal ingås eller gamla avtal uppdateras är det bra att beakta Kyrkans utrikesråds allmänna anvisningar för vänförsamlingsverksamhet.

Det lönar sig också att bekanta sig med principerna för samarbetet med kyrkan i Ingermanland. Utrikesavdelningen ger ytterligare information och råd.

Utrikesavdelningen önskar att församlingarna meddelar om uppdateringar eller ändringar i vänförsamlingsrelationerna. På detta sätt hålls listorna över vänförsamlingar aktuella. Ändringar kan meddelas till enheten för teologiska frågor (se kontaktinformation nedan).

God praxis i vänförsamlingsverksamheten

Utbildning för ansvarspersoner

Utrikesavdelningen koordinerar vänförsamlingsverksamheten och utbildar ansvarspersonerna i de församlingar som ingått vänförsamlingsavtal med evangelisk-lutherska församlingar i Ingermanland, Lettland, Rumänien, Ungern, Estland eller Ryssland.

Utrikesavdelningen för också register över vänförsamlingsrelationerna och kontaktpersonerna.

Anvisningar för mellankyrkligt medarbetarutbyteÖppna länk i ny flik (på finska)

Tag kontakt

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ystävyysseurakunnat, stipendit, Inkerin kirkko, Itä-Euroopan kirkot, ekumeeninen koulutus

Redigerad