Hyppää sisältöön

Stigen

Stigen hjälper församlingen att arbeta så att den stärker barn, unga och vuxna att leva som kristna och skapar kontakt till församlingen.

StigenLogo

Alla har sin egen livsväg från baby till vuxen – en stig som är personlig och unik. Den övergripande Stigen-planen styr hela församlingen att handla så att barn, unga och vuxna kan leva som kristna i kontakt med församlingen och på ett sätt som är deras eget.

Församlingen är en gemenskap som utgörs av dess medlemmar, och församlingens medarbetare betjänar denna gemenskap. Stigen är församlingens gemensamma verktyg för att strukturera och utveckla verksamheten. Den är ett redskap för att se över de existerande verksamhetsmodellerna och se hur församlingen följer barn och unga genom livet, allt ifrån fostertiden till ett självständigt vuxenliv. Stigen-modellen kan användas flexibelt och församlingarna kan anpassa den enligt sina lokala behov.

Stigen hjälper församlingen att bedöma utvecklingsbehoven och skapa en egen Stig, som kan erbjuda barn, unga  och vuxna på 2020-talet stöd för ett liv som kristen och utvecklingen av den kristna identiteten.

Varje församlingsmedlem har sin egen stig genom livet. Stigen-konceptet ger en helhetsbild av hurdan verksamhet och hurdant stöd församlingsgemenskapen erbjuder i olika åldrar, då barnet växer upp som döpt medlem i kyrkan eller deltar i verksamheten utan att vara döpt. Samtidigt erbjuds familjen möjlighet att vara med och att på olika sätt också delta i utformningen av församlingens egen Stig.

Axplock

Evenemang