Ungdomens kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar (UK) fungerar som Borgå stifts eget ungdomsparlament. UK har funnits sedan år 1968 och har samlat årligen ungdomar från hela stiftet. Församlingarna sänder ombud till UK för att representera församlingen.

Antalet ombud beror på församlingens medlemsstorlek. Ombuden diskuterar under plenum inkomna motioner och diskussionsinitiativ. UK samlar 150-200 ombud varje år och har blivit en plats där ungdomar möts, utbyter åsikter, påverkar och lär demokrati.Antalet ombud beror på församlingens medlemsstorlek. Ombuden diskuterar under plenum inkomna motioner och diskussionsinitiativ. UK samlar 150-200 ombud varje år och har blivit en plats där ungdomar möts, utbyter åsikter, påverkar och lär demokrati.  
Redigerad