Hyppää sisältöön

Samarbetsavtal mellan kyrkan och scouterna

Kyrkans och scouternas samarbete har existerat lika länge som scoutrörelsen har funnits i vårt land, över 100 år.

Scoutrörelsen värdegrund är baserad på följande förhållanden:

1. förhållandet till Gud

2. förhållandet till sig själv

3. förhållandet till andra

4. förhållandet till samhället

5. förhållandet till omgivningen

Denna värdegrund gör att scoutingen passar utmärkt som en del av församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Enligt det samarbetsavtal som Finlands Scouter och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ingick 1.1.2009 är scoutverksamhet en del av kyrkans egen barn- och ungdomsverksamhet. Enligt Finlands scouters grundstadgar är syftet med avtalet också att främja den religiösa fostran som en del av Suomen Partiolaisets – Finlands Scouter ry:s scoutfostran.

Scouternas grundstadgar och scoutlöftet håller för tillfället på att förnyas. Andlighet ses fortfarande som en viktig del av scouternas värdegrund, men genom en förnyelse vill man bredda den religiösa och andliga fostran från att gälla endast kristna till att stöda också andra övertygelser. Man uppmuntrar scouten att bygga en religiös eller åskådningsbaserad identitet, leva i en andlig verklighet och respektera också det som andra upplever som heligt. De nya grundstadgarna kommer att innebära att också samarbetsavtalet behöver uppdateras. Eftersom samarbetet mellan scouterna och kyrkan är stort på finskt håll kommer arbetet att gå framåt.

Hela det nuvarande samarbetsavtalet hittar du på finska här.

En modell för ett lokalt samarbetsavtal mellan församling och scoutkår hittar du på finska här. För exempel på en svensk modell kontakta Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor, KCSA.

Tag kontakt

asiantuntija
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ungdomsfrågor

Redigerad