Mission och internationell diakoni

Som kristna och som kyrka är vårt uppdrag att förmedla Guds nåd och kärlek i ord och handling.

Ett bildcollage med sex foton: bössinsamlingar, barn som spelar fotboll, en skylt med texten "there is no planet B", ett böneljus, skrattande människor.
Foto: Kyrkans utlandshjälp, WCC, Kirkkopalvelut

Att fullfölja det här uppdraget handlar om att följa både Jesus ord och hans exempel. Det var Jesus som utfärdade det vi kallar missionsbefallningen:

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den helga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matt 28:19–20)

Mission är gemensamt arbete och partnerskap

Vi är del av en global gemenskap. Runt om i världen bildar olika kyrkor och kristna samfund ett nätverk som sträcker sig praktiskt taget överallt.

Därför har också Finlands evangelisk-lutherska kyrka möjlighet att delta i det globala arbetet tillsammans med sina samarbetspartner. Kyrkan och församlingarna har kontakter till partnerkyrkor och internationella nätverk, både direkt och indirekt via kristna organisationer.

De främsta samarbetspartnerna är de finländska organisationer som kyrkan har ett grundavtal med. De är:

Kristen tro handlar om att dela med sig av det goda

Vi kan dra vårt strå till stacken och lindra nöden hos människor som inte har lika mycket som vi. I praktiken utförs missionsarbetet av lokala krafter. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stöder dem och organisationerna bidrar med sin expertis.

Finländska missionärer och biståndsarbetare ger stöd och utbildning och jobbar med sådana uppgifter som hör till deras yrkesfärdigheter. De lokala aktörerna och deras ekonomi understöds så att lokalbefolkningen självständigt ska kunna fortsätta utföra samma arbete. På så sätt blir resultaten av arbetet hållbara.

Samtidigt har vi möjlighet att lära oss nya sätt att leva tillsammans som kyrka och samhälle. Det handlar om ömsesidighet. Genom att arbeta tillsammans kan vi uppnå mer.

Den här videon producerad av Finska Missionssällskapet berättar hur missionsarbete fungerar idag.

Avtal om gemensamma spelregler i missionsarbetet

De organisationer som utför kyrkans internationella arbete har alla förbundit sig till gemensamma riktlinjer, i och med att de undertecknat grundavtalet om missionsarbete med kyrkan. Riktlinjerna har rubriken Ett gemensamt vittnesbörd.

Ett gemensamt vittnesbörd

Riktlinjer och grundavtal för mission och internationellt arbete.

Bekanta dig med riktlinjerna

Hur vet jag vart pengarna går?

Vanliga frågor och svar om missionsarbetet.

Frågor och svar om mission
Tillbaka till toppen