Ekumenik

Ekumenik är samarbetet mellan kyrkor och strävan efter inbördes synlig enhet. Vi fungerar öppet och aktivt i samarbete med andra kyrkor, kristna samfund och ekumeniska organisationer. Till de gemensamma ekumeniska frågorna hör såväl principiella teologiska spörsmål som rent praktiska frågor.

Evenemang

Flera evenemang

Axplock

  • Ansök om att bli steward vid CEC:s fredskonferens i Paris

    Europeiska kyrkokonferensen (CEC) söker stewardar till fredskonferensen i Paris i september. Som steward får du en unik möjlighet att uppleva en internationell, ekumenisk konferens i praktiken. Du får möjlighet att lära dig nya saker och nätverka internationellt.

Flera axplock