Hyppää sisältöön
Musiken, Bibel, Nattvarden, Trosbekännelsen, Dopet, Gudstjänsten, Bönen. En vattenkälla med näckrosor.

Stigen i ett nötskal

Stigen är uppbyggd enligt ålderskategorier

Stigen täcker hela sträckan från graviditeten och födseln till ett självständigt vuxenliv (0–22 års ålder). Stigen delar upp barndomen och ungdomstiden i åtta treårsperioder. Ett undantag är konfirmandtiden, som utgör en ettårsperiod när man är 15 år. För 22-åringarnas del beskrivs Stigens mål så här: en ung vuxen som lever som kristen på ett sätt som hen upplever meningsfullt.

Stigens åldersindelning baserar sig på såväl utvecklingspsykologi som olika skeden i livscykeln. I varje treårsperiod ingår viktiga händelser och övergångar i barnets eller den ungas liv. Stigens jämna treårsrytm stöder också jämlikhet mellan ålderskategorierna i församlingen. Den föreslagna åldersindelningen bygger broar för övergångarna och skapar en samlad syn på arbetet och verksamheten som en enda helhet.

Kristendomen har en oföränderlig kärna, men verksamhetsformerna behöver leva och anpassas efter respektive kontext och kultur. Nya verksamhetsmodeller föds när föränderliga tider får möta trons oföränderliga budskap. Stigen-modellen baserar sig inte på endast en utvald pedagogisk inriktning eller utvecklingspsykologisk teori. Kyrkans pedagogik följer med sin tid. Det är en människonära pedagogik som baserar sig på många aktuella och framtidsinriktade teorier och på kyrkans långa tradition och gedigna kunnande. I centrum för kyrkans pedagogik står barnen, de unga och deras familjer.

Du kan ladda ner publikationen via kyrkans publikationer.

Redigerad