Hyppää sisältöön
En vuxen och ett barn tar en selfie tillsammans

Med faddern på Stigen

I och med dopet får en människa minst en fadder. För många inträffar dopet medan man ännu är baby, men allt fler av dem som döps är inte längre några småbarn. Faddern har i uppgift att gå vid den döptas sida och vara ett stöd när personen växer som kristen. Till det viktigaste hör att stärka vänskapen mellan faddern och fadderbarnet.

Ibland går det så att församlingen inte tar kontakt med faddrarna en enda gång mellan dopet och konfirmandtiden.

  1. På vilket sätt kunde församlingen bäst stödja och bidra till att en vänskap uppkommer mellan faddern och den döpta och att vänskapsrelationen stärks?
  2. Vilket slags stöd för fadderuppgiften erbjuder församlingen?
  3. Är vi i församlingen medvetna om vad faddrarna tänker om fadderskapet och vilken slags stöd de önskar?Logo, min fadder

Det finns många sätt att bekanta sig med faddrarna. På sidan evl.fi/fadder finns tankar och material kring detta. Ur församlingens perspektiv är det också viktigt att fråga sig vilket budskap församlingen vill förmedla till faddrarna under de olika åldersskedena.

När man pratar om fadderskapet är det viktigt att uppmärksamma de odöpta barn som bor inom församlingens område och möjliggöra att de kan vara delaktiga och ha kontakt till församlingen och kontakt till församlingen tillsammans med en vuxen som är viktig för barnet. Det finns också anledning att komma ihåg de personer utanför evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som av föräldrarna har tillfrågats om att gå vid den döptas sida. Hur kunde församlingen skapa en kontakt till dem?

Min fadder-glasögonen är ett sätt att gestalta hur fadderskapet beaktas på ett övergripande sätt i olika skeden av Stigen. Målet är att fadderskapet naturligt ska följa med under hela den tid Stigen pågår. Det handlar inte primärt om att skapa nya funktioner eller evenemang, utan är snarare en tanke om hur man bättre kunde beakta faddrarna i redan befintliga funktioner och evenemang.
 
Om nya evenemang och aktiviteter ordnas behöver man fundera över vem eller vilka man kunde samarbeta med vid genomförandet. Fadderskap utgör en bra kanal till samarbete med samhället, idrottsföreningar, organisationer eller ekumeniska aktörer.

Med Min fadder-glasögonen granskas Stigens olika skeden med hjälp av fyra frågor:

  1. Vad gör församlingen för att stärka vänskapen mellan faddrar och fadderbarn?
  2. Till vilka evenemang bjuder församlingen in faddrarna?
  3. På vilka sätt är församlingen i kontakt med faddrarna?
  4. Hur kunde riksomfattande innehåll utnyttjas till stöd för fadderskapet?
Redigerad