Hyppää sisältöön

Utvecklings- och framtidsdokument

Kyrkans fostran 2030 - Utmaningar och möjligheter i förmedlingen av kristen tro

Kyrkans framtidredogörelse 2018 handlar om fostran. Den fäster uppmärksamhet vid hur den kristna tron förmedlas till nya generationer med beaktande av att kyrkan och samhället blivit mer divergerade och med hänsyn till kyrkans roll som samhällsdebattör.

En viktig del av arbetet i kyrkan handlar om omvärldsanalys och utveckling av arbetet. Utifrån kyrkans värderingar försöker vi möta de behov som finns i den finlandssvenska kontexten. Nedan finner du några dokument som beskriver detta arbete. Riktlinjerna för fostran ger den övergripande bilden och följs upp mera i detalj av fyra utvecklingsdokument för planeringen av arbetet i olika åldersgrupper. I församlingarna gör man sedan lokala planer.

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kyrkans verksamhet

Redigerad