Hyppää sisältöön

Ungdomsarbete

Vi stöder församlingarna i deras arbete för kristen fostran bland ungdomarna.

Vi stöder församlingarna i förberedelserna av strategiska val och riktlinjer gällande verksamheten. Tillsammans med Borgå stift och andra aktörer arrangerar vi utbildningsdagar för församlingens anställda inom ungdomsarbetet. Varje år ordnar vi Ungdomens kyrkodagar (UK) som riktar sig till unga påverkare i församlingen.

Redigerad