Hyppää sisältöön

Romersk-katolska kyrkan

Kontakt mellan kyrkorna har uppehållits på olika sätt bl.a. i Ekumeniska Rådet i Finland, i olika temaseminarier, i form av besök (finska biskopars besök i Vatikanen och påvens besök i Finland) samt i dialogkommissionen för Lutherska världsförbundet och förbundet för kristen enhet i Vatikanen.

En ekumenisk delegation har sedan 1985 besökt Rom på S:t Henriks dag och även träffat påven vid en privat mottagning. I delegationen deltar en av biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan och den katolska kyrkans biskop. Ibland har också den ortodoxa kyrkans ärkebiskop deltagit. Video från besöket 2018 Öppna länk i ny flik

Den mest betydande prestationen i strävan efter enhet mellan vår kyrka och den romersk-katolska kyrkan är den Gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelselära, vars slutliga formulering påverkades av vår kyrka på ett betydande sätt (Eero Huovinen, Simo Peura, Antti Saarelma). Det uppnådda samförståndet har bl.a. främjat kyrkans arbete bland finländare i katolska länder samt fungerat som en bas för den ovan nämnda svensk-finska bilaterala dialogen.

Den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland fortsatte åren 2002–2009 att fördjupa temat rättfärdiggörelse i den kyrkliga kontexten i Sverige och Finland. Resultaten publicerades i rapporten Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv Öppna länk i ny flik (2010).

Den teologiska dialogen fortsatt som en nationell dialog 2014-2017 under anförande av biskoparna Simo Peura och Teemu Sippo SCJ. Också internationella experter inom den katolska ekumeniska teologin deltog i dialogen. Dialograpport: Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist and MinistryÖppna länk i ny flik (2017)

Vår representant i dialogkommissionen för LVF och romersk-katolska kyrkans förbund för kristen enhet samt kommissionens lutherska ordförande är emeritusbiskop Eero Huovinen. Kommissionen har fungerat fr.o.m. år 1967 och den har behandlat flera centrala dogmatiska frågor (bl.a. nattvarden, evangeliet, kyrkoläran, enheten och ämbetet).

Enhetskommissionen publicerade 2013 rapporten From Conflict to Communion, som på svenska heter Från konflikt till gemenskap. Det är ett viktigt dokument också med tanke på reformationens 500-årsjubileum 2017. Kommissionen fortsätter arbetet med temat ”Dopet som grund för ökad enhet”. Till dokumentet From Conflict to CommunionÖppna länk i ny flik hänför sig också en studiehandbok som kan användas lokalt: Study GuideÖppna länk i ny flik

Dokumentation

Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virastaÖppna länk i ny flik (2018) (på finska)

Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist and MinistryÖppna länk i ny flik (2017)

Den uppnådda enighetens betydelse och omfattningÖppna länk i ny flik (IV)

The Apostolicity of the Church: Study Document of the Lutheran-Roman Catholic Commission on UnityÖppna länk i ny flik (Kirkon ulkoasiainneuvoston lausunto 2008) (på finska)

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ekumeniska diskussioner med olika kristna kyrkor.

Redigerad