Hyppää sisältöön

Pingströrelsen i Finland

Den första officiella konsultationen mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Pingströrelsen i Finland genomfördes mellan 1987 och 1989. Slutdokument 1987-1989Öppna länk i ny flik (på finska). Konsultationens teman var å ena sidan några centrala frågor i kristendom såsom dop, Bibel och tro, församlingen och kyrkan samt å andra sidan praktiska frågor i kyrkan såsom dubbelt medlemskap, vigsel, jordfästning, religionsundervisning och kyrkoskatt.

En gemensam kommission grundades år 1996 för fem år och den har samlats två gånger om året. Kommissionens lutherska medlemmar 2017-2019Öppna länk i ny flik.

Ett försoningsmöte mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Pingstkyrkan i Finland ordnades hösten 2018. Under pingströrelsens höstdagar i Helsingfors den 4 oktober försonades pingstvännerna och lutheranerna. Ärkebiskop Tapio Luoma, som representerade Evangelisk-lutherska kyrkan, och pastor Klaus Korhonen, som företrädde pingströrelsen, bad om förlåtelse å sina kyrkosamfunds vägnar. Samtidigt gladde man sig över den anda av försoning och enhet som präglar dagens dialog mellan Evangelisk-lutherska kyrkan och pingstkyrkan, och man önskar stärka denna ytterligare.

Idén om ett försoningstillfälle föddes för några år sedan i den gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan och pingströrelsen i Finland. I synnerhet Klaus Korhonen, som under en lång tid arbetat för relationen mellan pingstvänner och lutheraner, lyfte fram idén om att rensa luften och ömsesidigt be om förlåtelse.

En sammanfattning av diskussionen om nattvardsläran 2010-2011: Sammanfattning av nattvardsdiskussionerna 2010-2011Öppna länk i ny flik (på finska).

Redigerad