Hyppää sisältöön

Kollekter 

Ansökan om kollekt ska göras senast 31 maj. 

Ansökan om kollekt ska lämnas in senast 31.5. Ansökan ska skickas per epost på adressen kyrkostyrelsen@evl.fi. Bilagorna kan skickas per post till Kyrkostyrelsen, PB 210, 00131 Helsingfors.

Endast kollekter, som är ansökta på blanketten för kollekter, behandlas. Kollekter för Borgå stift ansöks på den svenska blanketten.

Den svenska blanketten för ansökan om kollekt och övrig information finns samlat på den finska sidan.

Kollekterna (på den finska sidan)

Redigerad