Framåt med åskådningsfostran

Tecknad bild av ett öra, färger strömmar in i det.

Framåt med åskådningsfostran

I en kvalitativ småbarnspedagogik är det naturligt att åskådningsfostran ingår. På den här webbplatsen finns idéer och material för att förverkliga åskådningsfostran. Allt material får användas fritt.

Kom med till åskådningarnas värld och

  • främja barns rätt att se och förstå världen på ett unikt sätt, barn funderar på stora livsfrågor.
  • inspirera till pedagogisk kreativitet, utveckling av åskådningsfostran och mångsidigt samarbete.
  • erbjud immateriellt och materiellt kulturarv.
  • stärk kulturell hållbarhet i småbarnspedagogiken.

Aktuellt

Illustration av en hög färgglada bildkort.

Visdomsord är ett mångsidigt material som kan ge inspiration till  åskådningars och kulturens  värld. Barns och pedagogers och pedagogiska perspektiv  har beaktats samt den finländska kontexten.  Visdomarna har samlat in från olika religioner, åskådningar och det finns också filosofiska visdomar. Man kan använda bildkort eller visdomar var för sig och tillsammans. Materialet kan printas ut kostnadsfritt. Kolla  också  på videor för inspiration! Läs mer om Visdomsord.

“Ett snällt ord som gör dig glad, är bättre än tusen onödiga ord”.

Hurdan roll har du i småbarnspedagogiken då du förverkligar åskådningsfostran? En språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik innebär att olika språk, kulturer och åskådningar knyts samman till en del av den småbarnspedagogiska helheten. Bekanta dig med det nya materialet, kanske du hittar nya förmågor hos dig själv som pedagog. Läs mer om det kostnadsfria materialet Åskådningspedagogens roller.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)/Karvi utvärderar genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik i daghem och familjedagvård (28:2023).

NCU utvärderar genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik i daghem och familjedagvård (28:2023). I publikationen identifieras fem utvecklingsrekommendationer, varav en gäller åskådningsfostran och kulturell mångfald. Rekommendationerna lyder i sin helhet som följer:

“Mångfald inom åskådningar och kulturer bör erkännas och åskådningsfostran bör genomföras målinriktat. Enligt utvärderingen upplevdes genomförandet av åskådningsfostran i barngrupperna som utmanande. Personalen inom småbarnspedagogik bör uppmuntras starkare att genomföra åskådningsfostran. Det bör erbjudas utbildningstillfällen där åskådningsfostran diskuteras med hjälp av konkreta exempel”.

Läs mer om rekommendationen/rekommendationerna på NCU:webbplats (öppnas som pdf-fil).

Material för åskådningsfostran

bläddra bland allt material

Visdomsord från olika åskådningar

Visdomsord-materialet möjliggör samtal om livsfrågor och värderingar och om vilken betydelse gamla visdomar kan ha i dagens värld.

Visdomsord

Stillhet och närvaro

Småbarnspedagogiken stöder en verksamhet där det är möjligt för alla att delta i en miljö där det inte är bråttom och finns tid att koncentrera sig i lugn och ro.

Stillhet och närvaro

Pilgrimsvandring som åskådningsfostran

En pilgrimsvandring – på upptäcktsfärd i tystnaden är ett pilgrimsmaterial för småbarnspedagoger.

Pilgrimsvandring

Samarbete

Samarbete i åskådningsfostran

I samarbete i åskådningsfostran är det viktigt att på lokal nivå diskutera hur det gemensamma bästa för alla barn och familjer förstås enligt målen i läroplanen.

Samarbete i åskådningsfostran

Skolan och kyrkan

Vi vill inspirera och stöda samarbetet mellan skolor och församlingar.

Skolan och kyrkan
Tillbaka till toppen