Framåt med åskådningsfostran

Tecknad bild av ett öra, färger strömmar in i det.

Framåt med åskådningsfostran

I en kvalitativ småbarnspedagogik är det naturligt att åskådningsfostran ingår. På den här webbplatsen finns idéer och material för att förverkliga åskådningsfostran. Allt material får användas fritt.

Kom med till åskådningarnas värld och

  • främja barns rätt att se och förstå världen på ett unikt sätt och barns stora livsfrågor.
  • inspirera till pedagogisk kreativitet, utveckling av åskådningsfostran och mångsidigt samarbete.
  • erbjud immateriellt och materiellt kulturarv.
  • stärk kulturell hållbarhet i småbarnspedagogiken.

Aktuellt

Illustration av en hög färgglada bildkort.

LEVANDE KULTURARV OCH MÅNGFALD AV TROSUPPFATTNINGAR

Seminarium 24.9.2024. Klockan 13-16.30

Kyrkostyrelsen, Södra kajen 8 i Mikael salen.

Ett gemensamt seminarium med Museiverket kommer att introducera deltagarna till det levande kulturarvet ur en rad olika perspektiv. Evenemanget riktar sig till representanter för olika religionssamfund, organisationer, pedagoger, utbildare och forskare. Evenemanget ordnas i samarbete med Kyrkostyrelsen, Föreningen för kulturarvsfostran och Forum för kultur och religion FOKUS.

Program

Obs! Förhandsanmälan öppnas i augusti.

Meksikolainen alttari Kansallismuseossa 2019. Kuva: Rosamaria Bolom.

Vad är ett immateriellt levande kulturarv? Hur kan vi bättre utnyttja vårt mångsidiga kulturarv i vårt arbete? Hurdant är det levande kulturarvet i Finland? Hur förhåller sig allt detta till olika övertygelser?
Under de senaste åren har perspektivet på kulturarvet alltmer utvidgats från det materiella till det immateriella – från väggar, monument och museiföremål till människor. Vad betyder kulturarvet i människors vardag och fest, vilka värden förmedlar det till oss, vems kulturarv talas det om och vad tigs det om? Det immateriella levande kulturarvet erbjuder en mängd olika utgångspunkter för att förstå teman som att höra till en gemenskap eller känna utanförskap. Att identifiera sitt eget kulturarv gör också att man blir medveten om sina egna attityder till andras traditioner, vilket gör att man kan ändra sina egna attityder om det behövs. Det levande kulturarvet har mycket att bidra med i arbetet med föreställningar och verktyg för lyhördhet för andras kulturarv.

Den 18 september 2024 kl. 17-19 ordnas i Helsingfors universitets Tankehörna ett seminarium som fokuserar på rädslans roll i polariseringsprocessen, särskilt ur religionernas perspektiv. OBS! Evenemanget är på finska.

På seminariet diskuteras bl.a. vem som drar nytta av fördomar och rädsla för religioner, vilka konsekvenser rädslan har för samhället och hur detta ska beaktas i religions- och övertygelsedialogen.

Syftet med seminariet är att bidra till debatten om rädsla och polarisering i samhället, bland annat utifrån religioners perspektiv, och att reflektera över hur man kan minska skadlig affektiv polarisering i förhållande till religioner och trosuppfattningar. Vi vill ge pedagoger perspektiv på hur man kan hantera rädsla och stödja dialog. Delta i diskussionen!

Evenemanget streamas från Tankehörnans och kommer att publiceras på FOKUS r.f:s Youtube-kanal. Utifrån seminariets teman produceras ett pedagogiskt material som publiceras under FN:s Interreligiösa harmonivecka i februari 2025. Evenemanget inleds av docent Teemu Pauha (Helsingfors universitet) och övriga talare är UNESCO-professor Arto Kallioniemi, universitetslektor Inkeri Rissanen (Tammerfors universitet) och professor Hannu L. T. Heikkinen (Jyväskylä universitet). Det detaljerade programmet för seminariet publiceras i augusti.

Visdomsord är ett mångsidigt material som kan ge inspiration till  åskådningars och kulturens  värld. Barns och pedagogers och pedagogiska perspektiv  har beaktats samt den finländska kontexten.  Visdomarna har samlat in från olika religioner, åskådningar och det finns också filosofiska visdomar. Man kan använda bildkort eller visdomar var för sig och tillsammans. Materialet kan printas ut kostnadsfritt. Kolla  också  på videor för inspiration! Läs mer om Visdomsord.

“Ett snällt ord som gör dig glad, är bättre än tusen onödiga ord”.

Hurdan roll har du i småbarnspedagogiken då du förverkligar åskådningsfostran? En språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik innebär att olika språk, kulturer och åskådningar knyts samman till en del av den småbarnspedagogiska helheten. Bekanta dig med det nya materialet, kanske du hittar nya förmågor hos dig själv som pedagog. Läs mer om det kostnadsfria materialet Åskådningspedagogens roller.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)/Karvi utvärderar genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik i daghem och familjedagvård (28:2023).

NCU utvärderar genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik i daghem och familjedagvård (28:2023). I publikationen identifieras fem utvecklingsrekommendationer, varav en gäller åskådningsfostran och kulturell mångfald. Rekommendationerna lyder i sin helhet som följer:

“Mångfald inom åskådningar och kulturer bör erkännas och åskådningsfostran bör genomföras målinriktat. Enligt utvärderingen upplevdes genomförandet av åskådningsfostran i barngrupperna som utmanande. Personalen inom småbarnspedagogik bör uppmuntras starkare att genomföra åskådningsfostran. Det bör erbjudas utbildningstillfällen där åskådningsfostran diskuteras med hjälp av konkreta exempel”.

Läs mer om rekommendationen/rekommendationerna på NCU:webbplats (öppnas som pdf-fil).

Material för åskådningsfostran

bläddra bland allt material

Visdomsord från olika åskådningar

Visdomsordmaterialet inspirerar att på ett lekfullt sätt fundera på visdomar från olika åskådningar och kulturer.

Visdomsord

Stillhet och närvaro

Småbarnspedagogiken stöder en verksamhet där det är möjligt för alla att delta i en miljö där det inte är bråttom och där det finns tid att koncentrera sig i lugn och ro.

Stillhet och närvaro

Pilgrimsvandring som åskådningsfostran

En pilgrimsvandring  eller djursagor  material för småbarnspedagogiken.

Pilgrimsvandring och djursagor

Fem världsreligoner

Judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism illustreras med symboler och en kort beskrivning av kännetecken för respektive religion.

Fem världsreligioner

Samarbete

Samarbete i åskådningsfostran

I samarbete i åskådningsfostran är det viktigt att på lokal nivå diskutera hur det gemensamma bästa för alla barn och familjer förstås enligt målen i läroplanen.

Samarbete i åskådningsfostran

Skolan och kyrkan

Vi vill inspirera och stöda samarbetet mellan skolor och församlingar.

Skolan och kyrkan
Tillbaka till toppen