Interreligiös harmonivecka och Festkalendern

Första veckan i februari varje år ordnas World Interfaith Week, Interreligiös harmonivecka för religioner och livsåskådningar.

Finland har varit med ända från början år 2010 när Förenta nationerna (FN) startade den här veckan.

Målet för veckan är att uppmuntra alla människor till interreligiös växelverkan i god anda och med respekt för var och ens tradition och livsåskådning. I ett mångkulturellt samhälle behövs såväl religiös läskunnighet som verktyg för möten med personer med annan tro och för att bygga samförstånd mellan dem. Det är mera som förenar olika åskådningar än skiljer dem åt.  I dialog är det möjligt att finna en gemensam värdegrund och en allmänmänsklig grund med andra, som möjliggör samarbete för att främja fred, rättvisa och jämlikhet, och att skydda miljön.

Tema för den Interreligiösa harmoniveckan 2024 är Mer än samexistens. Läs mer på Dialogikasvatus.

Under veckan kan man ordna olika evenemang kring åskådningar. Samarbete med vårdnadshavare kan utnyttjas på många sätt och delaktigheten kan berika verksamheten. Till exempel kan man bjuda in föräldrar som berättar om sin åskådning och visar symboler, kläder och mat. Kontakta bibliotek som kan tipsa om böcker om olika åskådningar. Rickardsgatans bibliotek har gjort en lista på förslag på böcker. Listan får användas fritt. Litteraturlista om olika åskådningar.

FN:s interreligösa harmonivecka

Program och information för temaveckan.

Interreligös harmonivecka

Dialogikasvatus

Webbplatsen Dialogikasvatus innehåller mängder av pedagogiskt material på finska och en del material på svenska. Har du prövat på Festkarusellen för barn och vuxna att tillsammans undersöka fester på ett lekfullt sätt?

Festkarusellen (dialogikasvatus.fi)

Festkalendern berättar om högtider i olika kulturer

Det är trevligt att veta hur man önskar sina vänner en trevlig helg speciellt när det är fråga om fester och helger man inte själv firar. I småbarnspedagogiken firas olika högtider och fester under verksamhetsåret. Då är festkalendern ett utmärkt verktyg att använda. Den ger information om fester och högtider i olika kulturer och religioner.

Festkalendern beskriver fakta om högtider och fester i anslutning till dem. Kalendern ger exempel men det är upp till var och en att anpassa festen enligt egna förutsättningar. Varje familj firar sina högtider och fester på sitt eget sätt.  För en del är religiösa traditioner viktiga medan de för andra är kulturhistoriska – eller andra firar inte alls.

Festkalendern

Bekanta dig med kalendern och håll koll på festerna.

Festkalendern

Mer om fester och högtider

På Ad astras webbplats finns digisagor om olika fester på fem språk. I anslutning till dem finns även ett pedagogiskt material.

Här nedan kan du lyssna på ett samtal om fester i småbarnspedagogiken med Ruth Illman och Milena Parland.

Tillbaka till toppen