Åskådningsfostran och drama

Det passar bra att använda dramafostran på många sätt inom åskådningsfostran och då man vill utforska ett heligt rum.

Övningarna kan inledningsvis göras med personal och lärare som en del av kompetensutvecklingen. Pedagogerna får på det sättet egna erfarenheter som uppmuntrar dem att arbeta mer med barnen i en annan inlärningsmiljö. Nedanstående dramapedagogiska övningar för att utforska heliga rum har utarbetats av dramapedagog Iiris Autio(Svenska Teatern).

Träbänkar i ett en kyrksal. Vuxna ligger. kryper på bänkarna och en vuxen handleder i mittgången.

Syftet är att ”bryta isen” mellan deltagarna, flytta uppmärksamheten till kroppen och väcka känsel- och hörselsinnet. Övningen kan göras i korridoren (eller utanför) i det rum som du väljer.

Bilda par och kom överens om vem som först är skulptör och vem som är lerklumpen.

Skulptören formar försiktigt fram en staty av leran som uttrycker hur hen känner sig just då. Om det inte känns naturligt att röra vid ansiktet kan det göras så att skulptören visar som modell det uttryck som statyn får återspegla på sitt eget ansikte.

Slutligen kan statyn ges en kommentar som personen upprepar.

När alla är klara kan skulptörerna gå runt och titta på utställningen av statyerna. Byt sedan tur.

En i gången kommer in i rummet.

Instruktioner:
Välj en plats som känns trygg.

När övningen pågår kan du dessutom ge följande instruktioner till de som redan befinner sig i utrymmet:

 • Du behöver inte reagera om någon kommer in i rummet.
 • Vänd dig om och titta på den som kommer in i utrymmet tills personen har stannat.
 • Hälsa på den som kommer in i rummet.
 • När en ny person kommer in i rummet gör någon i rummet plats för personen.
 • När den person som kommit in i rummet har stannat, flytta dig en bit bort från honom eller henne.

Avsluta med diskussion. Hur kändes det att vara den första/mellersta/senaste personen som kom in i rummet? Hur kändes de olika alternativen för den person som kom in i rummet och för den person som redan befann sig i rummet?

Bilda en kö med några personer. Den första personen leder kön längs olika stigar i rummet.

Leder någon detalj vandringen går framåt? Från vilka olika ställen kan man starta i rummet? På vilka sätt kan du röra dig i rummet (på två ben, på bänkar, baklänges, slingrande, gör dig liten och lång)?

Turas om så att alla kan vara ledare.

Avsluta med en diskussion. Vad lade du märke till? Förändrades rörelsen under övningen? Vilken typ av rytm, gester eller volym styrde vandringen?

Hitta en lämplig plats i rummet enligt följande kriterier och ställ dig i närheten av den. Om det gäller ett heligt utrymme, fråga personalen i förväg om det finns några restriktioner. Om så är fallet kan du placera dig så nära den önskade platsen som möjligt inom ramen för restriktionerna.

När en plats har valts ställs en fråga. Svaren kan delas med andra eller så kan du själv reflektera över dem.

Sök:

 • en plats, som känns modig/ varför valde du platsen?
 • ljuskälla/ vad berättar den?
 • nånting modernt/ vad inbjuder den till?
 • en plats som du inte förstår/ vad vill du fråga?
 • en plats som spelar, har ljud/vi spelar tillsammans! Enligt deltagarnas ålder fungerar instruktören som dirigent eller så agerar gruppen efter en gemensam icke-verbal överenskommelse.
 • en plats som känns helig / ta en stund för att uppmärksamma hur du är placerad mot det heliga. Hur känns det att vara i närvaron av det heliga?

Välj ett par.

Varje person väljer 1-3 detaljer i rummet som hen vill visa för sitt par. Det ena paret blundar och det andra leder till den detalj personen valt.

Vid en överenskommen eller signal, t.ex. två knackningar på axeln, får personen öppna ögonen och reagera fysiskt på det den ser. Det kan vara en rörelse eller en kroppsställning som kan överdrivas mer än vad vi kanske uttrycker i vardagligt samspel.

Avsluta med diskussion.

Varje person får med ett ord säga vad hen tar med sig eller vad som var viktigt.

Tillbaka till toppen