Hemmets olika åskådningar

En professionell, öppen och respektfull inställning till mångfalden av familjer och familjers olika språk, kulturer, åskådningar och religioner, traditioner samt syn på fostran skapar förutsättningar för ett bra fostringssamarbete.

Barnens familjeidentitet och familjerelationer stöds så att varje barn får känna att den egna familjen är värdefull.

Stöd för familjer med olika åskådningar

Broschyren Olika åskådningar i hemmet illustrerar hur man kan samtala när föräldrar och vårdnadshavare har olika livsåskådningar.

Broschyren har sammanställts för att stödja familjer där föräldrarna representerar olika åskådningar. I broschyren förklaras vilken typ av frågor som det är bra att diskutera tillsammans om i familjer, till exempel före barns födelse. Då kan samexistensen mellan olika åskådningar och religioner verkligen berika familjen.

När det är som bäst fungerar familjen med två livsåskådningar som en resurs för barnets tillväxt, utveckling och lärande, och barnet känner sin familj accepterad och värdefull.

Olika åskådningar

I en familj där föräldrarna har olika åskådningar kan det vara bra med stöd utifrån.

Öppna olika åskådningar
Tillbaka till toppen