Helgdagarna skapar årets rytm

Många drömmer om vila, om stunder fria från stress och krav. De kyrkliga helgdagarna bjuder på sådana stunder. Vi kan göra något vi tycker om, samla nya krafter inför vardagen. Helgdagarna ger oss också tid för stillhet och eftertanke.

Kristi förklarings dag

Dagens bibeltext berättar om när Jesus tillsammans med tre av sina lärjungar gick upp på ett berg för att be. Där förvandlades Jesus plötsligt: hans ansikte sken som solen och hans kläder blev vita som ljuset.

Kristi förklarings dag
En årscirkel ifylld med liturgiska färger.

Kyrkans år har sin egen rytm

Tillsammans bildar helgdagarna kyrkoåret. Ett nytt kyrkoår börjar den första dagen i advent.

Kyrkoårets höjdpunkt och kristenhetens största fest är påsken. Många andra helger under året firas också till minne av olika skeden i Jesu liv. Under ett år firas ungefär sextio kyrkliga helgdagar, de flesta på söndagar men några på andra veckodagar.

Under århundradenas lopp har de kyrkliga helgdagarna blivit en del av den europeiska kalendern och kulturen. De gemensamma högtiderna förenar kristna över gränser mellan länder och kyrkor. De påminner oss om vikten vila och gemenskap och ger en dos av helighet i vardagen.

Utforska kyrkoåret

kyrkoårskalendern.fi
Dagens ord

Herren är konung! Må jorden jubla, de fjärran kusterna glädja sig. Moln och töcken omger honom, på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.

Ps 97:1–2

Tillbaka till toppen