Åskådningsfostran, småbarn och spiritualitet

Det kulturella lärandet börjar redan i livmodern. Babyn lär sig att känna igen sånger och musik de hör ofta, liksom deras föräldrars röst.

Hjärnaktivitet specialiserar sig på att observera de språkliga och musikaliska drag som hörs i tidig barndom. En nyfödds spiritualitet tros vara att uppleva kärlek, närvaro, kontakt och tillit och att vara i en relation med någon annan.

  • Är andlighet medfödd eller lärd?
  • Är ett barns andliga tankar kreativa eller kan de tas som verkliga?
  • Hur kan familjer få stöd i åskådningsfostran under spädbarnsåren?
Liten flicka sträcker sig efter en såpbubbla som svävar i luften.

Tre definitioner av spiritualitet

  • Andlighet kan definieras som relationsmedvetande, ett slags samband som uppfattas i förhållande till dig själv, andra människor, världen omkring dig och en högre makt. (Hay och Nye 2006)
  • Spiritualitet är medfödd, men den kan uttryckas i språk, ritualer och lärosatser. (Hay, Helmut & Reich, 2006)
  • Spiritualitet är förknippad till upplevelser av att vara i relation, som byggs genom interaktion (A-L Kilpeläinen, 2019)

Spiritualitet lägger grunden för åskådning. En åskådningsmässig och religiös utveckling är holistisk och kopplad till människans holistiska utveckling, såsom tankeutvecklingen. Ett litet barn letar efter sätt att uttrycka sin egen spiritualitet och lär sig de ritualer och språk som används. Genom att delta lär man sig kulturell kunskap. Ett barn kan bara lära sig något som hen får se eller uppleva. Religiöst kulturarv omfattar till exempel heliga byggnader eller ritualer och musik. Tidig interaktion har betydelse för senare religiositet och spiritualitet.

Spiritualitet är en annan sak än religion. Människan kan vara spirituell fastän man inte är religiös. Men många människor ser på  livet efter detta genom sin egen religions övertygelse och tradition. Barn tror inte medfött på någon särskild religion eller åskådning, men innehållet i tron kan läras av kulturen omkring dem eller kan födas av fantasi.

Innehållet på denna sida är från doktorand Aino-Elina Kilpeläinens tänkande och material.

Tillbaka till toppen