Fem världsreligioner

Judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism. Fem världsreligioner illustreras med symbolbilder och en kort beskrivning.

Inom alla religioner finns en stor mångfald, olika riktningar, tolkningar, traditioner och grupperingar.

Titta på bilden. Vad hör inte hit?

Religiösa symboler från världsreligionerna. Foto: Aarne Ormio

Här finns beskrivningar av alla symboler (pdf-fil).

Judendomen

Föremål som hör ihop med judendomen. Foto: Aarne Ormio
 • Inom judendomen tror man på en Gud. Inom judendomen tänker man att Gud har slutit ett förbund med det judiska folket.
 • Därför anser man ha ett speciellt ansvar att följa Toran, d.v.s. Guds bud/lagen.
 • Inom judendomen har historien stor betydelse, därför har de flesta högtiderna med historiska händelser att göra.
 • Sabbaten, judarnas veckohelg, firas varje fredag kväll till lördag kväll.
 • Den är viktig för judarna som vilans och bönens dag. Då får man inte arbeta, laga mat m.m. Den heliga byggnaden kallas synagoga.

Kristendomen

Den heliga familjen, krubban. Foto: Aarne Ormio
 • Kristendomen uppkom i och med Jesu uppståndelse ca år 35 e.Kr.
 • År 1054 splittrades kyrkan av teologiska, politiska och kulturella orsaker i den katolska kyrkan i väst och den ortodoxa kyrkan i öst. 500 år senare, på 1500-talet splittrades den katolska kyrkogrenen i den katolska och den protestantiska kyrkogrenen, som därefter ännu splittrades i den lutherska, reformerta och anglikanska.
 • Alla kristna kyrkor tror på Jesus som frälsare, treenigheten och på Bibeln som helig skrift.

Katolsk kristendom

 • Den katolska kristendomen kännetecknas bl.a. av att påven i Rom (därför romersk-katolsk) är hela katolska kyrkans ledare.
 • Man har sju sakrament (heliga handlingar). 
 • Jungfru Maria och andra helgon har en stor betydelse.

Ortodox kristendom

 • Ortodox betyder rätt lära och den ortodoxa kyrkan ser sig som den ursprungliga, rättläriga kyrkan.
 • Det kyrkliga livet präglas av många symboler och symboliska handlingar.
 • Ikonerna är “fönster mot himlen” och visar något av den himmelska härligheten. Därför är ikonernas bakgrundsfärg ofta gul eller guld.
 • Ikonkonsten följer bestämda regler; t.ex. ska jungfru Maria helst inte avbildas ensam, utan peka på Jesus så som i den s.k. “Maria vägvisaren”- ikonen. Ikonerna avbildar/representerar Jesus, helgon, heliga händelser och har stor betydelse i hur man lever ut sin tro.

Protestantisk kristendom

Martin Luther som legofigur. Foto: Aarne Ormio
 • De protestantiska kyrkorna är den evangelisk-lutherska (främst i Norden), den anglikanska (främst i England) och den reformerta (spridd runt världen, kallas ofta presbyteriansk).
 • Alla de kyrkor som uppkom i samband med reformationen (den lutherska, anglikanska, reformerta) kallas “protestantiska” för att Luther protesterade mot den katolska kyrkans tanke att man måste förtjäna eller betala för förlåtelse och nåd.
 • Idag har den katolska och lutherska kyrkan närmat sig varandra mycket sedan reformationstiden och har nästan samma syn på förlåtelse.

Islam

Föremål från islam. Foto: Aarne Ormio
 • Islam grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr.
 • Man tror på en enda gud, Allah. De fem pelarna är viktiga för muslimerna: trosbekännelse, bönen (5 gånger per dygn), skatten (till de fattiga), fastan (under Ramadan) och vallfärden till Mecka (helig stad).
 • I vardagen syns tron framför allt i bönerna, i att många muslimska kvinnor använder också slöja och i att muslimer inte äter griskött.
 • Viktigt att veta att islam/muslim och islamism inte är samma sak. Islamister är radikala (och ofta våldsbenägna).

Hinduism

Ganeshor, Gudabilder med elefanthuvud. Foto: Aarne Ormio
 • Hinduismen är den äldsta världsreligionen och kallas “den eviga läran” för att den “alltid funnits” och inte har någon grundare.
 • Inom hinduismen tror man på världssjälen Brahman och på många miljoner olika gudar.
 • Man tror också på karmalagen och själavandring.
 • Mångfalden är mycket stor inom hinduismen. Den heliga byggnaden kallas tempel.

Buddhism

Buddha-statyer. Foto: Aarne Ormio
 • Buddismen har många likheter (men också avgörande skillnader) med hinduismen eftersom den uppkom i en hinduistisk miljö.
 • Buddismen är en religion som betonar meditation som en väg till insikt och Nirvana.
 • Buddister har ofta en Buddha-staty i sitt hem och lägger ofta blommor framför statyerna för att hylla Buddha och Buddhas lära.
 • I hemmen börjar och slutar dagen ofta med att man läser den buddistiska trosbekännelsen framför en Buddhabild/staty. (Många icke-buddister har idag Buddhastatyer i sitt hem som prydnad så många barn kan ha sett dem).
 • Den heliga byggnaden kallas tempel.
Tillbaka till toppen