Religionsdialog

Vad är meningen med livet? Var hittar jag kraft att leva? Varför finns lidande? Vad är kärlek? Vad är sanning?

Bildcollage med människor och symboler som representerar olika religioner och fred.

Religionsdialog är ett möte

Religioner och livsåskådningar erbjuder svar på livets stora frågor. Svaren är olika, men religionerna har också mycket gemensamt. Religiösa erfarenheter är något som förenar människor oberoende av religion och kultur. När religioner möts är det människor som möts.

Utgångspunkten för all dialog är att respektera och lyssna på den man talar med. En dialog med människor som har en annan tro är också en möjlighet att reflektera över sin egen tro och världsbild. När människor med olika religioner och världsåskådningar möts kan vi:

  • öka förståelsen mellan människor av olika tro och från olika kulturer
  • lära oss mera om olika religioners tro och liv i praktiken
  • arbeta för samhällsfred och fred mellan religionerna
  • främja samförstånd och motarbeta radikalisering
  • lära oss att tala gott om varandra.

Möten med människor som tror på olika sätt är en del av vardagen. Dessutom ordnas olika evenemang och aktiviteter för att främja dialogen mellan religioner. Ett exempel är FN:s interreligiösa harmonivecka som firas varje år den första veckan i februari.

En grupp människor som hör till olika religioner och samfund samlade på trappan till en vit träkyrka med en orange banderoll.
Representanter för olika religioner samlades i Helsingfors 2022 för att promenera för fred. Foto: Nicklas Storbjörk.

Positivt tillsammans

Olika religions- och trossamfund samarbetar till exempel för att främja samhällsfred och bekämpa klimatförändringen. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är en av de grundande medlemmarna i RESA-forumet.

Positiv religionsfrihet innebär att ett land tillåter sina medborgare ha olika åsikter, låter varje person tro på sitt eget sätt och garanterar att alla kan leva tillsammans i harmoni och respekt för varandra.

Religioner och världsåskådningar återspeglas på många sätt i media, i offentligheten och i vardagen. Därför är religiös läskunnighet en viktig medborgerlig färdighet.

Vi möts i vardagen

Viktigast är hur vardagen fungerar i ett mångreligiöst samhälle. Att visa intresse för andra med ett vänligt leende, en liten hjälpsam gest, en hälsning och naturlig samvaro gör vardagen harmonisk – oavsett vem din granne är, vilken hudfärg hen har, vilket språk hen talar eller vilken religion eller tro hen har. Gästfrihet och kärlek till våra medmänniskor är utgångspunkten för alla möten mellan religioner.

Vardagslivet berikas också av att vi lär oss om och tar del av varandras festkultur. Om du blir inbjuden till en högtid som firas av en annan religion kan du absolut tacka ja!

Tillbaka till toppen