Fakta om kyrkan

Har du tänkt på att Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är landets största religiösa samfund? Kyrkan har ungefär 3,6 miljoner medlemmar.

Om du är medlem i kyrkan hör du till den församling som finns på din hemort.

Församlingarna har en omfattande självständighet och väljer sina beslutsfattare i lokala församlingsval. Kyrkans högsta beslutandeorgan är kyrkomötet som samlas två gånger i året.

Kyrkan är en aktiv del av samhället

Kyrkan ansvarar för många viktiga samhällsuppgifter och är därför en aktiv del av samhället. En viktig uppgift är att stå vid människors sida och vara ett stöd såväl i vardag som i fest. Kyrkan för också fram kristna värderingar i det offentliga samtalet.

Kyrkan och samhället

Visste du att:

20 000

personer blev medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan år 2022

Kyrkan i siffror

354 antalet församlingar år 2023

9 stift övervakar och stöder församlingarna

109 ombud sitter i kyrkans högst beslutsorgan kyrkomötet

cirka 5000 unga sommarjobbar i kyrkan varje år

Tillbaka till toppen