Pedagogiken i åskådningsfostran

Utforska åskådningar – tillsammans med familjerna.

"Vi diskuterade på daghemmet vad åskådningsfostran är. Personalens ögon blev stora när de upptäckte att de redan gjort åskådningsfostran. Det är ingen kärnfysik."

Utredning om åskådningsfostran, 2020

Litteratur

Böcker och artiklar som stöder åskådningsfostran.

Artiklarna i boken lyfter fram åskådningsfostran enligt Grunderna för planen för småbarnspedagogik. Boken kan vara en utgångspunkt för pedagogiska samtal och ett stöd i samarbete med vårdnadshavare. Artiklarna är skrivna bl.a. av professorer på universitet, daghemsföreståndare och sakkunniga i småbarnspedagogik.

Beställ boken gratis av Mirva Sandén.

I Research about ECEC skrev universitetsläraren och  doktoranden Linda Eriksson, Åbo Akademi en bloggtext om åskådningsfostran i den språkliga och kulturella kontexten. Länk till texten.

Nina Silfverbergs examensarbete innehåller en bilderbok för barn i småbarnspedagogiken: “Häng med på den festliga färden. Religioner och högtider runt världen.”

Tillbaka till toppen