Yhteisymmärrysviikko ja juhlat

Helmikuun ensimmäinen viikko on vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikko kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.

YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikoksi kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.

Kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia.

Suomessa Yhteisymmärrysviikkoa on vietetty vuodesta 2011 lähtien.

Yhteisymmärrysviikon tavoite

Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun moninaisten maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, kanssa. Vuoropuhelussa on mahdollista löytää toisten kanssa yhteistä arvopohjaa ja yleisinhimillistä perustaa, mikä mahdollistaa yhteistyön esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

Kansainvälinen uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko

Ohjelma ja info

Yhteisymmärrysviikko

Juhlakaruselli edistää yhteisöllisyyttä

Karuselli tuo uuden, pedagogisesti perustellun työkalun aineettoman kulttuuriperinnön käsittelyyn. Karusellin vahvuutena on keskustelun herättäminen ja pedagogisesti relevanttien seikkojen nostaminen keskusteluun. Tavoitteena on antaa uusia välineitä käsitellä aineetonta perintöä ja omaa identiteettiprosessia.

Karusellin avulla ja yhdessä juhlimalla aineeton kulttuuriperintö välittyy ja saa näkyvyyttä. Samalla edistetään yhteisöllisyyttä ja kaikkien kansalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista sekä tasapainoisen kulttuuri-identiteetin tukemista. Moninaisten juhlakulttuureiden sekä dialogitaitojen huomioiminen kasvatuksessa tekee koulu- ja päiväkotikulttuurista inklusiivisemman ja demokraattisemman. Moninaisten juhlien kautta saamme myös yhteiskuntaamme moninaisia representaatioita lapsille ja nuorille

Hankkeen työryhmässä ovat mukana Ira Vihreälehto Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:stä, Antti Huntus Taiteen edistämiskeskus TAIKE:sta sekä Ilkka Tahvanainen Kirkkohallituksesta

Dialogikasvatus

Juhlakaruselli on eri aisteihin perustuva menetelmä, joka auttaa lasta kehittämään dialogitaitoja.

Juhlakaruselli (dialogikasvatus.fi)

Juhlakalenteri avaa juhlat ja paastonajat

Varhaiskasvatuksessa vietetään erilaisia juhlia toimintavuoden aikana. Jokainen meistä haluaa tietää, miten voi toivottaa ystäville hyvää juhla-aikaa. Juhlakalenterissa on tietoa juhlista ja paastonajoista.  Vaikka kalenterissa kuvataan juhlien viettoa, perheet juhlivat – tai ovat juhlimatta – kukin omalla tavallaan ja omasta perinteestään lähtöisin. Kuvatukset ovat esimerkkejä, eivät ohjeita juhlien viettoon.

Juhlakalenteri

Kalenterin avulla voit tutustua suomalaisen juhlaperinteen moninaisuuteen sekä eri katsomusten piirissä vietettäviin juhliin.

Juhlakalenteri

Väitöskirjatutkija Nina Putkonen kirjoitti tarinan ramadan päättyessä. Lapset toivottavat toisilleen Id mubarak. Kuuntele koko tarina tästä Juhlailoa-tarina

MUN JUHLA
Mun juhla on kaikkien lasten juhla. Silloin kaikki lapset sais juhlii, aikuiset ei. Paitsi ne sais auttaa, jos lapset ei osaa. Siel ois hirveest kaikkii valoi ja sit kaikki vaan naurais. Ja sitten meil ois paljon kakkuu ja kynttilöitä. Juhlissa on aina kakkuu. Mä en kyllä tykkää kakusta, paitsi jos se on jäätelökakkuu, siit mä tykkään. Ja sit mä haluun, ett me laitetaan anttituiskuu, ja tanssitaan ja tanssitaan. Aika kivat juhlat kyllä olis musta.  4-vuotiaan lapsen  sadutus espoolaisessa päiväkodissa.                                                                                                                                                                                                    

Takaisin sivun alkuun