Psykosocialt stöd

Asylsökande och flyktingar har ofta upplevt svåra saker och behöver psykiskt stöd. Församlingen, dess medarbetare och volontärer kan alla för egen del hjälpa de asylsökande och flyktingarna att må bättre.

De asylsökandes psykiska börda ökar successivt

  • till följd av våld, konflikter eller någon annan situation som förhindrat ett normalt liv i det egna landet före flykten därifrån
  • under flykten i extrema hotfulla situationer och prövningar
  • efter ankomsten till det trygga landet till följd av en ångestladdad asylprocess, negativa upplevelser och integrationstryck.

Nycklar till återhämtning

  • För att återhämta sig behöver människan trygghet, frid och hopp.
  • Hen behöver en känsla av koherens och kontakt med andra människor.
  • Hen behöver socialt, fysiskt och emotionellt stöd.
  • Hen behöver på nytt få grepp om sitt liv och ork att hjälpa sig själv och andra.

Asylsökandes psykiska belastning

Den långa väntan på asylbeslut efter upplevelserna i hemlandet och under flykten skapar en djup känsla av hjälplöshet och kraftlöshet. De asylsökande kan inte påverka sitt eget liv. Bristen på information, isoleringen, inaktiviteten, passiviteten och den ofta svaga ekonomiska situationen är betungande. Samtidigt bär de på en stor oro för familjens säkerhet. Särskilt stor är oron över de familjemedlemmar som stannat kvar i ursprungslandet och över dem som försvunnit under sin flykt därifrån. Många asylsökande måste också flytta flera gånger från ett inkvarteringsställe till nästa och då kan etablerade sociala relationer brytas.

Trots all psykisk belastning och även fysiska hälsoproblem verkar majoriteten av de asylsökande klara sig självständigt eller med hjälp av befintliga skyddsnät och stödåtgärder.

En mindre del av dem behöver särskild hjälp utifrån. Några procent behöver professionell hjälp, traumaterapi.

Psykosocialt stöd

Psykosocialt stöd innebär att man möter en människa i olika situationer som hen har svårt att klara av på egen hand. Det är stöd som både församlingens medarbetare och församlingens frivilliga kan ge. Stödet hjälper den enskilda människan och familjen att återhämta sig och få fatt i vardagslivet och aktörskapet igen. Det psykosociala stödet uppkommer framför allt genom aktiv medverkan i sociala stödnätverk. Återhämtningen ger människan möjlighet att igen klara av svåra situationer och ta positiva steg framåt i livet.

En handbok (på finska) för psykosocialt stöd med grundläggande information och praktiska råd för var och en som vill vara med och stödja de asylsökande och flyktingarna i deras nya livssituation.

Information och råd

Hur stöder jag en asylsökande?

Läs broschyren (på finska)

Handbok för psykosocialt stöd till asylsökande

Grundläggande information och praktiska råd för var och en som vill vara med och stödja de asylsökande och flyktingarna i deras nya livssituation.

Bekanta dig med handboken (på finska)
Tillbaka till toppen