Praktisk hjälp i vardagen

Församlingarna och församlingsmedlemmarna kan erbjuda förläggningarna och de asylsökande många former av praktisk hjälp. Församlingens hjälp behövs också ofta när kvotflyktingar flyttar in till kommunen. De frivilliga har en central roll i det här arbetet.

 • Skapa samarbete med förläggningen, nödinkvarteringen eller kommunen.
 • Kom överens om de gemensamma spelreglerna.
 • Hjälp till att hitta finländska vänner åt asylsökande och nyanlända kvotflyktingar.

Samarbeta med förläggningen eller kommunen

 • Skapa regelbunden kontakt med förläggningen eller nödinkvarteringsstället och avtala om ramarna för samarbetet.
 • Kom ihåg att bristen på gemensamt språk inte är något hinder för samvaro.
 • Under gemensamma aktiviteter faller det sig naturligt att berätta om hur finländsk vardag och seder, samtidigt som man själv lär sig om den andra kulturens särdrag.
 • Ordna riktade insamlingar av t.ex. hygienartiklar, sängkläder eller leksaker till förmån för asylsökande och kvotflyktingar. Avtala alltid om insamlingarna med förläggningen eller kommunens representant.

Stöd för barnfamiljer

 • Ge föräldrarna en andhämtningspaus genom att ta med deras barn till lekparken.
 • Erbjud hjälp med att uträtta ärenden och passa barn.
 • Ordna gemensamma utflykter i staden eller på orten som ger familjerna möjlighet att bekanta sig med sin boendemiljö.

Organisera vän- och stödpersonsverksamhet

 • Röda Korset och vissa församlingar utbildar frivilliga till stödpersoner för flyktingar och asylsökande. Stödpersonerna hjälper dem i vardagliga bestyr och anskaffningar till hushållet samt visar runt dem på orten.
 • Hjälp asylsökande och kvotflyktingar i olika livssituationer att hitta umgänge i sin ålder. Det möjliggör också en diskussion om det finska samhället, attityder och uppfattningarna om vad som är lämpligt, och till exempel relationer mellan könen.
 • Att lära sig och öva grunderna i svenska piggar upp den monotona vardagen på förläggningen. I det här kan församlingens frivilliga medverka.

Erbjud aktiviteter för asylsökande

 • Uppmuntra asylsökande, flyktingar och andra invandrare att delta i olika frivilliguppdrag tillsammans med församlingsmedlemmarna. Det kan handla om talkon, att hjälpa äldre personer med hushållsarbete, att tillsammans förbereda gemensamma måltider, fester och familjeevenemang.
 • Gemensamma aktiviteter ger möjlighet att lära känna varandra. De förebygger inaktiviteten och känslan av att vara onyttig under den långa asylprocessens olika skeden och stöder integrationen. Framför allt upprätthåller de människornas funktionsförmåga.

Tillbaka till toppen