Psykisk första hjälpen

Vem som helst kan ge psykologisk första hjälpen till någon i kris. Även om du inte fått utbildning i krishantering kan du ändå möta en person som har upplevt trauma eller kris med medkänsla.

Till Finland kommer människor från Ukraina och andra krigsområden som har upplevt enorma förluster både i hemlandet och på sin flyktväg. När dina egna färdigheter tar slut, hänvisa personen till professionell hjälp. Här är några råd som hjälper dig att komma igång.

Psykisk första hjälpen: något varje frivillig kan ge

Läs råden

Psykiska första hjälpen i korthet

Kort sammanfattning av psykiska första hjälpen (källa: Finlands Röda Kors).

Se (främst på händelseplatsen)

 • vad har hänt och vad händer som bäst
 • vem behöver hjälp
 • finns det säkerhetsrisker 
 • har den som behöver hjälp fysiska skador
 • vilka omedelbara grundläggande och praktiska behov har den hjälpbehövande
 • hur reagerar den hjälpbehövande emotionellt

Lyssna

 • närma dig den som är i en krissituation
 • presentera dig själv
 • beakta de andra och lyssna aktivt
 • acceptera de andras känslor
 • lugna ner den som är nödställd
 • ställ frågor om vilka behov och bekymmer personen har
 • hjälp personen att hitta lösningar på sina omedelbara behov och problem

Sammanför

 • hjälp den som har varit med om en kris att skaffa information
 • hjälp personen att vända sig till sina närmaste, om möjligt, och till annat socialt stöd
 • hjälp personen att utreda praktiska frågor
 • hjälp personen att få tillgång till tjänster och annan hjälp

Barn och unga i krissituationer

Centret för psykotraumatologi vid Diakonissanstalten har sammanställt en användbar guide som riktar sig till föräldrar som behandlar olika krissituationer med sina barn. Guiden är också till nytta för andra. Anvisningen i korthet:

 • Lugna ner dig själv och den andra
 • Fråga vad som hände, när, var
 • Lyssna
 • För diskussionen tillbaka till nuet
 • Tacka för förtroendet

Tillbaka till toppen