Skapelseverkets unika karaktär

Med hjälp av uppgiften skisserar vi upp förhandsantaganden och utmanar etablerade tänkesätt. Vem skapar gränserna för Guds skapelseverk? Kan vi identifiera det unika i skapelsen och mångfalden i den?

Kämmenelle ihminen, jota tarkastellaan suurennuslasilla.

Steg 1. Inledning

Tid ca 20 min.

Vi letar efter saker som gör varje gruppmedlem unik. På det här sättet för vi tankarna in på ämnet: vår unika karaktär och dess dolda kraft. Om gruppen är stor kan du vid behov du dela in den i mindre grupper, men dela ändå tankarna gemensamt i hela gruppen.

Vi har mycket gemensamt. Skillnaderna kan också ses som något unikt: det finns ingen annan i världen som du eller jag. Det gör oss, våra perspektiv och det vi kan tillföra diskussioner och världen också unika.

 • Sök för var och en minst tre (3) saker som gör personen unik i gruppen. Det kan vara saker som man har gjort eller upplevt, intressen, färdigheter, drag etc.
 • När du kommer på något, se då till att ingen annan är likadan på det området.
 • Anteckna de unika sakerna för var och en. Du kan till exempel fråga om sällskapsdjur, hobbyer osv.
 • Ni kan också tänka ut de unika sakerna tillsammans.
 • Om ni vill kan ni också diskutera vilka gemensamma saker ni hittade och om det fanns några överraskande likheter eller unikheter.

Steg 2. Diskussion

Kaksi tyhjää puhekuplaa.Tid ca 40 min.

Fundera utifrån gruppens situation vilka saker ni funderar över på egen hand, vad ni delar och vad ni diskuterar. Se till att diskussionen förblir trygg och respektfull även om det finns olika tankar om saker och ting.

Läs Psalm 139:1–18

Vi är skapade med noggrannhet, Gud känner oss alltigenom – var och en av oss, ända från början. Vi är inte massproducerade. Gud skapade oss inte till att enbart passa och rymmas in i en viss begränsad form och tjäna denna världens tankar eller roller. Gud skapade oss att växa till i hans planer.

Fundera först på egen hand och dela sedan era tankar tillsammans:

 • Fundera på vilka tankar som väcks och hur det känns att du har skapats noggrant av Gud.
 • Fundera på hur skapelseverkets unika karaktär syns i dig, i dina närmaste och i skapelsen.

Vi kanske bedömer våra egna eller varandras särdrag och egenskaper som goda, bättre, dåliga eller odugliga. Vi kanske ser dem som alltför unika eller som säregna på fel sätt. Våra unika drag är emellertid skapade och var kända innan vi föddes. Gud känner alla våra dagar, hela vår vandring, innan vi ens fötts. Han vet vilka vi är, han har skapat oss.

 • Fundera på vad det skulle innebära om du inte var lämplig eller olämplig, utan unik – skapad av Gud och sedd som något gott. Vilka känslor och tankar väcker det?
 • Dela med dig av dina tankar om hur din inställning till dig själv förändras i och med detta.
 • Hur skulle attityden till andra ändra om vi såg samma saker hos dem: hen är unik, bär Guds fingeravtryck och är sedd som något gott.

Gud känner till brokigheten när det gäller människornas unika karaktär. Han har skapat oss. Kan hända har vi själva ändå satt gränser för hur vi förhåller oss till brokigheten i den unika karaktären. Gränserna kan synas i förhållande till oss själva och andra, men också i hela samhället. Till exempel hos cirka 1,7 procent av människorna passar de könsbundna kroppsliga egenskaperna (såsom hormoner, kromosomer och/eller könsorgan) inte entydigt in i uppdelningen kvinna-man i vårt samhälle. De här människorna kan fortfarande redan som barn få genomgå kosmetisk kirurgi eller hormonbehandlingar som inte är nödvändiga för hälsan och utan att de själva önskar det. Det här görs bara för att de ska passa in i de former som vi har gett för kroppsligheten.

 • Om det finns något i världen som inte ryms in i vår uppfattning, klandrar vi vår uppfattning eller den som inte ryms i den med sin existens?
 • Fundera på hur detta skulle kunna ställas i relation till psalmens ord om hur stora Guds planer är eller hur vi alltigenom är skapade av honom.
 • Fundera tillsammans på vad det säger om Gud att vi inte heller själva alltid förstår mångfalden och rikedomen i hans skapelsearbete. Fundera också på hur man genom sin egen verksamhet kan ge utrymme för skapelseverkets unika karaktär t.ex. i arbetet, i kyrkan eller i möten.

Steg 3. Till sist

Tid ca 30 min.

Reservera tillräckligt med tid för det arbete som strävar efter konkretion i den avslutande delen. Arbetet fokuserar på hur var och en genom sin egen verksamhet ger utrymme för det unika i Guds skapelseverk.

 • Fundera på de sammanhang där ni verkar (t.ex. arbetet, kyrkan eller möten) och välj något av dem som ni koncentrerar er på.
 • Fundera på genom vilka konkreta metoder (t.ex. ordval, ändring av lokaler, nya verksamhetssätt, ökad kunskap och förståelse) ni kan ni skapa utrymme för det unika.
  • Tips: Om det är svårt att fundera, välj en viss människogrupp eller ett visst perspektiv som ni tänker utifrån. (T.ex. trycket på att vara perfekt, kroppsbedömning, ickebinäritet, välstånd, osv.)
 • Skriv ner era tankar och fundera på hur de här idéerna kan förverkligas i er egen verksamhet.

Stillhet

Sjung eller lyssna på en psalm eller någon annan lämplig musik.

Dela ännu tanken: Vi har kallats att agera. Vi har kallats att växa i Kristus och i att känna Gud. Vi har kallats till att vara ett och tjäna varandra och Gud. Det är inte alltid lätt. Tillväxten stannar inte alltid inom vår bekvämlighetszon eller inom det som är bekant och tryggt, men vi har inte heller blivit lovade det. Men vi kan med orden i Psaltaren 139 lita på att ”når jag till slutet är jag ännu hos dig.” (Ps. 139:18)

Ni kan ännu avsluta med att be med orden från Psaltaren 139:

Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen. (Ps 139: 23–24)

Uppgiften har planerats av: Mio Kivelä, Juha Kilpiä, Kasper Kivistö, Havu Härmä och Elias Pielikko

Tillbaka till toppen