Verksamhet för att trygga en säker och laglig inresa

Kyrkornas kommission för migranter i Europa CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe) har gett ut en rekommendation för Safe Passage, det vill säga åtgärder för säkra vägar till Europa. Rekommendationen syftar till att hitta och främja säkra och lagliga vägar till Europa för människor som behöver internationellt skydd, till exempel genom att lindra visumtvång, och på så sätt göra det möjligt för dem att resa med reguljärflyg.

Den allt hårdare invandringspolitiken och de desperata försöken att ta sig över nationsgränser har tvingat dem som söker skydd att välja farliga rutter och ta hjälp av smugglare. Kyrkorna har via CCME föreslagit att det ska öppnas säkra migrationsvägar.

Safe Passage

Säkra migrationsvägar. Kyrkornas kommission för migranter i Europa CCME.

Bekanta dig med rekommendationerna
Tillbaka till toppen