När en asylsökande kommer till orten

En asylsökande kommer från förhållanden som kan ha varit svåra under en lång tid. Resan kan ha varat i månader. På den nya orten behöver de ett tryggt och vänligt bemötande.

En bra början är att varmt välkomna dem och visa dem gästfrihet. Att motverka fientligheten mot invandrare och asylsökande och att skapa en bra atmosfär är viktiga uppgifter i församlingen.

Visa varmt välkomnande och gästfrihet

 • Hälsa vänligt på nykomlingarna och visa ett positivt intresse för dem. 
 • Spontana möten på gatan, i butiken eller i förläggningens omgivning inger dem en känsla av att de är välkomna, av empati och omtanke.
 • De asylsökande kan vara nära gränsen för vad de kan uthärda – upplevelsen av gästfrihet och vänlighet kan vara impulsen till att återvinna förtroendet för människor.

Påverka attityder

 • Ingrip modigt i fientligheter och motstånd mot flyktingar.
 • Behandla människors rädslor och föreställningar som orsakas av medierapporteringen och sprid korrekt och saklig information.
 • Lyssna till invånarnas oro och fördomar mot nykomlingarna. Först när man tagit emot deras oro och ångest kan man sprida saklig information.

Erbjud en trygg och välkomnande gemenskap

 • Bjud in asylsökande till bönestunder i kyrkan, där man ber för alla flyktingar, för dem som är på flykt, för försvunna närstående och för fred. Församlingarna har erfarenheter av att det går bra att bjuda in personer med olika religioner till församlingens evenemang.
 • Bjud in och hämta de nya invånarna till gudstjänsten. Använd olika språk åtminstone i vissa delar av gudstjänsten. Kom ihåg att låta de asylsökande delta i insamlingen av förbönsämnen och uppläsningen av bönerna.
 • Erbjud själavård och psykiskt stöd, håll uppe livsmodet, bär människor och trösta dem i deras sorg.
 • Bjud in till församlingens olika hobbygrupper, ordna fester och gemensamma måltider.
 • Ordna utflyktsdagar och bastukvällar på lägergårdarna för att erbjuda de asylsökande en stunds vila och uppfriskande omväxling till livet på den trånga förläggningen.

Främja en god atmosfär på orten

 • Fungera som medlare om det på orten uppstår konflikter mellan majoritetsbefolkningen och de nya invånarna.
 • Driv aktivt på utredningen och medlingen ifall det förekommer skadegörelse eller våldsdåd.

Ta församlingens kompetensresurser i bruk

 • Kartlägg och utnyttja den kompetens som finns bland församlingarnas medarbetare och medlemmar och som kan erbjudas till stöd för asylsökande och personalen vid förläggningarna.
 • Det kanske finns (pensionerade) missionsarbetare som har såväl språkkunskaper som erfarenhet av internationellt och mångkulturellt arbete.
 • Öppna dörrarna för tillfällig mottagnings- eller nödinkvartering om Migrationsverkets kapacitet inte är tillräcklig.

Tillbaka till toppen