Hyppää sisältöön

Andligt stöd

Majoriteten av invandrarna är kristna men få av dem är lutheraner. Många av dem hittar också en kyrka eller ett kristet samfund där de känner sig hemma. Det är dock inte möjligt på alla orter, och då kan den lutherska församlingen vara ett naturligt alternativ. Välkommen på alla språk. Handleding församlingsarbetet på främmande språk (bara på finska) ger bra tips för församlingsarbetet.

Finska medborgare och utlänningar som har hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) kan inträda som medlemmar i kyrkan. En utlänning som bor i Finland men saknar hemkommun kan inträda som medlem i kyrkan, om han eller hon har deltagit i församlingens verksamhet under tre månader. ((KL 1§ 3 mom.) – 797/2013)

Invandrararbetet är ofta ekumeniskt och då kan sammankomster ordnas i samarbete med andra kristna samfund.

Det är bra om man kan erbjuda människor andligt stöd på deras eget språk. Dessutom behövs den kristna gemenskapen som uppkommer när församlingen är samlad.

Välkommen i församlingen

Du kan önska en församlingsmedlem med främmande modersmål välkommen i församlingen med de broschyrer som finns på mellanbladet Församlingarna och invandrarna.

 

Gudstjänstformulär på olika språk

Kyrkostyrelsen har tagit fram gudstjänstformulär på olika språk för församlingarna och de kristna organisationerna. De kan anpassas efter de egna behoven. Liturgiskt material på engelska har sammanställts här.

Katekesen på olika språk

Beställ katekesen i olika språkversioner av Arja Kunnala arja.kunnala[at)evl.fi tfn 0503525723

På lättläst språk

Lättläst språk fungerar bra även som hjälpmedel i invandrararbetet. Den anpassade evangelieboken är en bra utgångspunkt för personer som ännu bara har grundläggande språkkunskaper.

Broschyr om kristendom

I Kyrkostyrelsens publikationer ingår broschyren ”Frid” på 19 språk. Den innehåller bl.a. trosbekännelsen, Vår fader, de tio budorden och en kort redogörelse över gudstjänsten. Den har också plats för församlingens eget info. I bilagorna finns versioner på olika språk.

 

Redigerad