Hyppää sisältöön

Människohandel

Människohandel bedrivs överallt i världen, även i Finland. Offren är ofta invandrare eller utlänningar, men också finländare kan bli offer för människohandel. Offrens situation har börjat få allt större uppmärksamhet även i Finland.

Människohandel är

  • arbete utan ordentlig lön, ofta förknippat med boende i undermåliga förhållanden
  • prostitution, som personen tvingats eller vilseletts till
  • tvång att stjäla eller sälja stulet gods eller droger
  • tvång att ta lån eller delta i bedrägeri
  • tvång till äktenskap under omänskliga förhållanden
  • slaveri eller slaveriliknande förhållanden
  • avlägsnande av organ mot personens vilja

För offer för människohandel finns ett hjälpsystemÖppna länk i ny flik som administreras av Migrationsverket. Där kan man också be om hjälp anonymt vid misstanke om människohandel. Information finns även på Migrationsverkets sidor om människohandel.

Kyrkans insamling Gemensamt Ansvar 2017 var en kampanj mot människohandel och intäkterna gick till offren för människohandel. De insamlade medlen fördelades mellan Pro-tukipiste, förbundet Monika-Naiset liitto ry, Flyktingrådgivningen rf och Brottsofferjouren för deras arbete bland offer för människohandel och produktion av material mot människohandel.

Det är mycket viktigt att människorna omkring märker vad som pågår och ser till att offret får hjälp. IOM (International Organization of Migration) har tagit fram material om hur man känner igen offer för människohandel.  Man kan också ta hjälp av Pro-tukipistes (finskspråkiga) videor Tunnista ihmiskaupan tunnusmerkitÖppna länk i ny flik och Rauhoitu kuuntelemaanÖppna länk i ny flik.

Den som behöver material för att berätta om människohandel kan använda IOM:s utbildningsmaterial Öppna dörren för hjälp (PDF)Öppna länk i ny flik.

Redigerad