Hyppää sisältöön

Så ger du psykisk första hjälp som frivillig

Tips för frivilliga som möter människor som flytt krig, naturkatastrofer och liknande.

Psykisk första hjälp är något varje frivillig kan ge (pdf)

Så här bemöter du en traumatiserad person

Kort sammanfattning av den psykologiska första hjälpen (Källa FRK:s anvisningar om psykisk hjälp):

SE (främst på händelseplatsen)

 • vad har hänt och vad händer som bäst
 • vem behöver hjälp
 • finns det säkerhetsrisker 
 • har den som behöver hjälp fysiska skador
 • vilka omedelbara grundläggande och praktiska behov har den hjälpbehövande
 • hur reagerar den hjälpbehövande emotionellt

LYSSNA

 • närma dig den som är i en krissituation
 • presentera dig själv
 • beakta de andra och lyssna aktivt
 • acceptera de andras känslor
 • lugna ner den som är nödställd
 • ställ frågor om vilka behov och bekymmer personen har
 • hjälp personen att hitta lösningar på sina omedelbara behov och problem

SAMMANFÖR

 • hjälp den som har varit med om en kris att skaffa information
 • hjälp personen att vända sig till sina närmaste, om möjligt, och till annat socialt stöd
 • hjälp personen att utreda praktiska frågor
 • hjälp personen att få tillgång till tjänster och annan hjälp

Att möta en traumatiserad person

Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt ett omfattande material om hur man ska bemöta en traumatiserad person. På webbplatsen finns information för såväl yrkespersoner som vanliga människor som i vardagen möter ukrainare eller andra flyktingar. Institutet för hälsa och välfärd har samlat både sin egen information och information från andra aktörer.

Ukrainan sota, terveys ja hyvinvointi - THL (endast på finska)

Barn och unga

Centret för psykotraumatologi vid Diakonissanstalten har sammanställt en användbar guide som riktar sig till föräldrar som behandlar olika krissituationer med sina barn. Guiden är också till nytta för andra.

Anvisningen i korthet (Källa: Diakonissanstaltens instruktioner till föräldrar Diakonissalaitoksen opas vanhemmille)

 • Lugna ner dig själv och den andra
 • Fråga vad som hände, när, var
 • Lyssna
 • För diskussionen tillbaka till nuet
 • Tacka för förtroendet
Redigerad