Hyppää sisältöön

När en asylsökande kommer till orten

De asylsökande kommer från förhållanden som kan ha varit svåra under en lång tid. Resan kan ha varat i månader. På den nya orten behöver de ett tryggt och vänligt bemötande.

En bra början är att varmt välkomna dem och visa dem gästfrihet. Att motverka fientligheten mot invandrare och asylsökande och att skapa en bra atmosfär är viktiga uppgifter i församlingen.

Varmt välkomnande och gästfrihet

Alla invånare i området kan visa gästfrihet genom sitt eget beteende: hälsa vänligt på nykomlingarna och visa ett positivt intresse för dem. Spontana möten på gatan, i butiken eller i förläggningens omgivning inger dem en känsla av att de är välkomna, av empati och omtanke. De asylsökande kan vara nära gränsen för vad de kan uthärda. Det kan hända att de efter sin långa och ångestfyllda resa till tryggheten inte längre orkar tackla nya motgångar eller fientligt bemötande. Upplevelsen av gästfrihet och vänlighet kan vara impulsen till att återvinna förtroendet för människor.

Motverka utlänningsfientlighet

Församlingen ska modigt ingripa i fientligheter och motstånd mot flyktingar i sitt eget område. Mänsklighet, medmänsklighet och ansvarstagande är en stark röst mot den självcentrerade argumenteringen för egna intressen.

Det är viktigt att behandla de föreställningar som orsakas av nyheter i medierna på olika sammankomster med lokalbefolkningen och att sprida korrekt och saklig information. Det är också bra att förklara mekanismerna inom det internationella skyddet. Dessutom bör man lyssna till invånarnas oro och fördomar mot nykomlingarna. Först när man tagit emot deras oro och ångest kan man sprida saklig information.

Församlingen som en trygg och välkomnande gemenskap

Församlingen kan bjuda in asylsökande till bönestunder i kyrkan, där man ber för alla flyktingar, för dem som är på flykt, för försvunna närstående och för fred. Församlingarna har erfarenheter av att det går bra att bjuda in personer med olika religioner till församlingens evenemang.

Nya invånare kan bjudas in och hämtas till gudstjänster där deras deltagande beaktas t.ex. genom att använda olika språk åtminstone i vissa delar av gudstjänsten. Särskilt viktigt är det att de asylsökande får delta i insamlingen av förbönsämnen och uppläsningen av bönerna.

Församlingen kan hjälpa dem genom att erbjuda dem själavård och psykiskt stöd, ge dem hopp, bära och trösta dem i deras sorg.

De kan bjudas in till församlingens olika hobbygrupper och tillsammans kan man ordna fester och måltider, temaevenemang där man berättar om situationen i deras hemländer. Församlingarnas familjegrupper har redan under många år varit öppna för de boende på förläggningarna.

Församlingarna kan ordna utflyktsdagar och bastukvällar på lägergårdarna. Syftet med en utflyktsdag är att erbjuda de asylsökande en stunds vila och uppfriskande omväxling till livet på den trånga förläggningen.

Främja en god atmosfär på orten

Församlingens medarbetare och medlemmar kan fungera som medlare om det på orten uppstår konflikter mellan majoritetsbefolkningen och de nya invånarna. Om det förekommer skadegörelse eller våldsdåd ska församlingen aktivt driva på utredningen och medlingen i sådana fall.

Församlingens kompetensresurser i bruk

Bland församlingarnas medarbetare och medlemmar finns olika slags kompetens som kan erbjudas till stöd för asylsökande och personalen vid förläggningarna. Det lönar sig att kartlägga och utnyttja den kompetensen. 

I området kan det bo missionsarbetare, efter pensionering eller under hemlandsperioder, som har såväl språkkunskaper som erfarenhet av internationellt och mångkulturellt arbete. Kontaktuppgifter till dem kan begäras av missionsorganisationerna.

Församlingen kan också öppna sina dörrar för tillfällig mottagnings- eller nödinkvartering om Migrationsverkets kapacitet inte är tillräcklig.

Redigerad