Hyppää sisältöön

Kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling

Kyrkostyrelsen beviljar jämställdhets- och likabehandlingspriset vartannat år. Pristagaren 2022 kan nomineras fram till 31.3.2022.

Ett konstverk med färggranna siluetter av människor.

Ge förslag till pristagare 2022

Förslagen kan ges antingen på den elektroniska blanketten eller genom att man skickar brev till Kyrkostyrelsen. 

Elektronisk nomineringsblankettÖppna länk i ny flik

Postadress: Kyrkostyrelsen, PB 210, 00131 Helsingfors

Förslagen ska vara framme 31.3.2022 kl. 16.15, oavsett på vilket sätt förslagen skickas.

Förslag som skickas per brev ska ges på en utskriven blankett snarlik som den elektroniska blanketten. Utskrivbar nomineringsblankettÖppna länk i ny flik

Stadgar för priset

Priset beviljas en person, församling eller annan aktör. Den som nominerar kan vara en sammanslutning eller en enskild person. Kyrkostyrelsens plenum fattar beslut om beviljande av priset. För beredningsarbetet svarar Kyrkans arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling tillsammans med en medlem som utsetts av plenum.

Grunder för priset är i synnerhet

  1. Öka jämställdheten mellan könen
  2. Främja likabehandling av människor och människogrupper
  3. Lyfta fram etiska värden som främjar likabehandling och jämställdhet
  4. Särskilt stöd till dem som lider mest av ojämlikhet och dess följder
  5. Långsiktigt arbete eller nya idéer som främjar mänsklighet och människovärde samt gynnar jämställdhet och likabehandling.

Priset lyfter fram och främjar jämställdhet och likabehandling. Priset är utöver ett diplom ett penningpris på 5 000 euro som går till ett av pristagaren valt ändamål i arbetet för jämställdhet och likabehandling.

Bakgrund

Kvinna i biskopsklädsel.
Biskop emerita Irja Askola.

Kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling har uppkommit som en del av projektet 100 jämställdhetsgärningar, som lanserades till Finlands hundraårsjubileums ära 2017. Projektet grundades av delegationen för jämställdhetsärenden och Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. Biskop Irja Askola var medlem i hederskommittén (2016–2017) för projektet 100 jämställdhetsgärningar och Kyrkans jämställdhetspris inrättades på initiativ av henne.

Många jämställdhetsgärningar fokuserar på att skapa en likvärdig ställning för kvinnor, vilket är ett centralt tema även i kyrkans pris. Strävan är också att lyfta fram mer omfattande perspektiv på jämställdheten. Priset främjar i vidare bemärkelse rättvisa, jämställdhet och likabehandling. Syftet med priset är att främja jämställdhet och likabehandling både i kyrkan och i samhället i stort. Priset har inte heller begränsats till att gälla endast finländska jämställdhets- och likabehandlingsgärningar.

År 2022 reviderades prisets namn och grunderna för priset så att temat likabehandling lyftes fram bättre. Kyrkans pris för jämställdhet ändrades till Kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling.

Redigerad