Hyppää sisältöön

Rapporteringen av musiken i radiogudstjänsten

All musik som spelas i radio ska rapporteras, även om det bara är en sekund av en låt eller ett stycke som spelats. Musiken ska vara rapporterad utan dröjsmål efter sändningsdatum. Yle har i avtal med upphovsrättsorganisationerna Teosto och Gramex förbundit sig till regler för hur musiken rapporteras. Försenade och uteblivna musikrapporter kan leda till straffavgifter.

Övervakningsorganets anvisningar för medverkande i andaktsprogram (punkt 6) finns en särskild anvisning om de medverkandes skyldighet att ge uppgifter om musiken i gudstjänsten.

Lämna in rapporten på förhand

Rapporten ska vara tekniska producenten tillhanda per e-post före inspelningen eller direktsändningen av gudstjänsten. Skicka rapporten som bilaga, inte som delat dokument. 

Nedan finns en färdig dokumentmall för rapporten. Vi rekommenderar att församlingen använder den. Spara dokumentmallen på din dator innan du börjar fylla i den. Observera att innehållet i rapporten hanteras elektroniskt. Handskrivna rapporter duger alltså inte, inte heller inskannade versioner av utskrivna papper.

Anvisningar för hur rapporten ska fyllas i 

Musikinslagen anges i samma ordning som de kommer i gudstjänsten. Kom ihåg att uppge förspelen till psalmerna skilt före respektive psalm.

Om gudstjänsten firas enligt Gudstjänstboken för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland behöver ni inte uppge mässmelodierna. Detsamma gäller formulären för Ortodoxa kyrkans liturgi och Katolska kyrkans mässa. Om ni firar gudstjänst enligt något annat formulär, till exempel en nyskriven mässa, ska också mässmelodierna tas med i rapporten.

Följande uppgifter ska anges för varje musikinslag:

  • Sångens/musikstyckets namn (alltid första versens begynnelseord om psalm)
  • Vem/vilka som skrivit melodi respektive text, arrangerat
  • Vem/vilka som framför sången/musikstycket (sångarnas, musikerna namn, vilka instrument)

Upphovsrättsersättningarna betalas enligt de faktiska minuter och sekunder som gått ut i radiosändningen. Tekniska producenten kompletterar rapporten med exakta längder på de spelade avsnitten efter inspelningen eller direktsändningen, så lämna fälten för tiderna tomma. Tekniska producenten kontrollerar också att alla musikinslag som ingick i radiosändningen säkert finns med i rapporten innan hen sänder den vidare till kommunikationssekreteraren som för in rapportens uppgifter i Yles databas. 

Gå vidare till Körschemat

Gå tillbaka till Planering och förberedelser

Tag kontakt

kommunikationssekreterare
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kommunikation

Redigerad