Barnledare

Skrattande barn trängs i en rutschkana.

Barnledaren i en församling arbetar med barn under skolåldern och deras familjer i många olika situationer inom småbarnspedagogiken och familjearbetet.

Barnledaren genomför evenemang för barnen och familjerna. Barnledaren fungerar som ledare för klubbar, utflykter och läger samt för morgon- och eftermiddagsverksamhet. I uppgifterna ingår ofta samarbete med den kommunala småbarnspedagogiken och lokala aktörer.

Utbildning

Man utbildar sig till barnledare genom att avlägga grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (180 kompetenspoäng). Inom kompetensområdet småbarnspedagogik och familjeverksamhet går det att välja studier som ger den specialkompetens som behövs för att arbeta som barnledare i en församling. Bland annat STEP-utbildning ordnar utbildning för barnledare.

Läs mera om barnledarens yrke på evl.fi/plus:

Tillbaka till toppen