Ledare inom småbarnspedagogik

Ledare inom småbarnspedagogik planerar och genomför verksamhet samt koordinerar och utvecklar församlingens småbarnspedagogik och familjearbete tillsammans med barnledarna.

Lärare och studerande sitter runt ett bord i ett klassrum och diskuterar.

Ledaren inom småbarnspedagogiken lyssnar på barnens önskemål och initiativ och planerar, genomför och utvecklar också verksamheten tillsammans med barnen och familjerna.

Centralt i arbetet är samarbetet med den kommunala småbarnspedagogiken, till exempel daghem, och med andra organisationer som arbetar med barn och familjer.

I videon berättar Anne om hur vardagen i hennes arbete kan se ut.

Utbildning till ledare inom småbarnspedagogik

Till en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken behövs en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som omfattar 210 studiepoäng, (socionom YH), ledare för småbarnspedagogik. I utbildningen ska ingå de studier i teologi, församlingarnas och kyrkans arbete och kyrkans fostran och småbarnspedagogik som anges i kyrkans författningssamlings beslut nr 165.

Utbildning ges av yrkeshögskolan Diak.

Tillbaka till toppen