Ledare inom småbarnspedagogik

Lärare och studerande sitter runt ett bord i ett klassrum och diskuterar.

Ledaren inom småbarnspedagogiken planerar och genomför verksamhet samt koordinerar och utvecklar församlingens småbarnspedagogik och familjearbete tillsammans med barnledarna.

Ledaren inom småbarnspedagogiken lyssnar på barnens önskemål och initiativ och planerar, genomför och utvecklar också verksamheten tillsammans med barnen och familjerna. Centralt i arbetet är samarbetet med den kommunala småbarnspedagogiken, till exempel daghem, och med andra organisationer som arbetar med barn och familjer.

Utbildning

Till en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken behövs en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som omfattar 210 studiepoäng, (socionom YH), ledare för småbarnspedagogik. I utbildningen ska ingå de studier i teologi, församlingarnas och kyrkans arbete och kyrkans fostran och småbarnspedagogik som anges i kyrkans författningssamlings beslut nr 165.

Utbildning ges av yrkeshögskolan Diak.

Läs mera på evl.fi/plus:

Information om examen som krävs för ledare inom småbarnspedagogik

Kärnkompetensbeskrivning för ledare inom småbarnspedagogik

Tillbaka till toppen