Ledare för missions- och internationellt arbete

Kvinna visar upp vävda plastkorgar i olika färger.

Ledaren för missionsarbete och internationellt arbete har kunskap om olika kulturer och koordinerar de internationella relationerna och besöken i den egna församlingen.

Hen ordnar evenemang, berättar om kyrkans globala ansvar exempelvis genom att besöka daghem, skolor och olika grupper, och samarbetar särskilt med kyrkans avtalsorganisationer för internationellt arbete. Även om arbetet är lokalt är innehållet globalt. Arbetet kräver sakkunskap om olika trosuppfattningar, religioner och interkulturella möten.

Utbildning

Man utbildar sig till ledare för internationellt arbete eller missionssekreterare enligt kyrkans författningssamlings beslut nr 178 genom att antingen:

  • komplettera en yrkeshögskoleexamen som ger behörighet för en diakon- eller ungdomsarbetsledartjänst med studier i mission och internationell diakoni (8 sp). Studierna kan också avläggas inom öppna yrkeshögskolan efter att man har avlagt yrkeshögskoleexamen.
  • i tillägg till annan lämplig högskoleexamen genomgå eller förbinda sig att genomgå en specialutbildning i internationellt arbete som ordnas av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och som omfattar minst 25 studiepoäng.

Studier i mission och internationell diakoni ordnas av:

Läs mera på evl.fi/plus:

Information om examen som krävs av tjänsteinnehavare

Kärnkompetensbeskrivning för ledare inom missions- och internationellt arbete

Tillbaka till toppen