Diakon och diakonissa

Man i grön diakonskjorta och gul jacka står på ett torg där det rör sig människor i bakgrunden.
Foto: Anne Immonen

Diakoner och diakonissor hjälper och stöder dem som lever i svåra livssituationer. Den nöd som tjänsteinnehavarna inom diakonin möter är mångfacetterad. Det kan handla om exempelvis ensamhet, sjukdom, sorg, ekonomiska svårigheter, missbruk och våld.

Förutom att hjälpa till i nöden handlar arbetet också om att påverka orsakerna till nöden för att främja ett människovärdigt liv för alla.

Diakoner och diakonissor samarbetar bland annat med socialvården, hälso- och sjukvården och andra organisationer.

Utbildning för diakoniarbetare

För en tjänst inom diakonin krävs någon av följande examina:

  • yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH) diakon, minst 210 studiepoäng
  • yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, sjukskötare (YH) diakonissa, minst 240 studiepoäng.

I examen ska ingå de studier i teologi, diakoni och arbetet i församlingarna och kyrkan som anges i kyrkans författningssamlings beslut nr 162.

Utbildningen ges av:

Tillbaka till toppen