Ungdomsarbetsledare

I ungdomsarbetsledarens arbete är mötet med barn och unga i skolåldern samt unga vuxna viktigt. I församlingen ordnar ungdomsarbetsledaren läger, utflykter och evenemang, leder grupper samt utbildar och introducerar frivilliga, bland annat hjälpledare.

En grupp ungdomar sitter på golvet och bläddrar i biblar.

Ungdomsarbetsledaren planerar, genomför och utvecklar verksamheten tillsammans med barnen, de unga och deras familjer.

Han eller hon samarbetar med kommunens ungdomsarbete, skolor och läroinrättningar samt med organisationer som arbetar med unga.

Ungdomsarbetsledarens jobb

Specialungdomsarbetsledare Toni berättar vad som inspirerar honom i jobbet.

Utbildning till ungdomsarbetsledare

Utbildningen till ungdomsarbetsledare består av en 210 studiepoängs helhet:

  • yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), ungdomsarbetsledare

eller

  • yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, samhällspedagog (YH), ungdomsarbetsledare.

I utbildningen ska ingå de studier i teologi, församlingarnas och kyrkans arbete och kyrkans fostran och ungdomsarbete som anges i kyrkans författningssamlings beslut nr 164.

Utbildning ges av:

Tillbaka till toppen