Kantor

Kantorn är församlingens musiker. Kantorn musicerar tillsammans med människor i alla åldrar exempelvis i gudstjänster, musiklekskolor och dagklubbar, med konfirmander, på bröllop och begravningar, och vid besök i skolor och på institutioner.

Kantorn samarbetar också med andra musikaktörer på orten.

Kantorn dirigerar en stor kör.
Foto: Elfhill / Pentti Mansukoski

Kantorn gör musik för vardag och fest

Kantor Toni Pussinen berättar vad som är det bästa med hans arbete.

Kantorns utbildning

Studier till kantor ordnas vid:

De flesta kantorstjänsterna förutsätter musikmagisterexamen avlagd vid Konstuniversitetet Sibelius-Akademin inom utbildningsprogrammet för kyrkomusik (330 sp). För cirka en femtedel av kantorstjänsterna förutsätts antingen en tidigare högskoleexamen, musikkandidatexamen (180 sp) eller yrkeshögskoleexamen i musikbranschen, musiker (YH) (240 sp).

Examen ska alltid innehålla 130 sp sådana studier som anges i behörighetsvillkoren för kantorer.

Tillbaka till toppen